Οι δικηγόροι θα ρυθμίζουν τα δάνεια

Ειδικοί διαμεσολαβητές θα αναλάβουν τα κόκκινα δάνεια, ώστε να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια από τις προσφυγές των δανειοληπτών στο “νόμο Κατσέλη” για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα περιλάβει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται.

Η προσφυγή στους διαμεσολαβητές θα αντικαταστήσει τη δικαστική διαδικασία που διεκπεραιώνεται σήμερα μέσω των ειρηνοδικείων σε εφαρμογή του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η οποία είναι και η μόνη που μπορεί να καταλήξει σε “κούρεμα” οφειλής με σχετική δικαστική απόφαση.

Οι διαμεσολαβητές θα κάνουν μια “ακτινογραφία” της οικονομικής κατάστασης των δανειοληπτών και των περιουσιακών στοιχείων, θα υπολογίζουν πόσα χρήματα χρειάζεται για να διαβιώσει και θα ρυθμίζουν τις πληρωμές των δανείων με βάση τα χρήματα που “περισεύουν”.

Το κλειδί είναι το ποσό που θα καθοριστεί ως γενικό όριο για τις ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης  και οι γενικές κατευθύνσεις για το πώς θα προσαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση. Τα δεδομένα αυτά θα καθοριστούν με νόμο, αλλά ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί ακριβώς.

Οι πρώτες πληροφορίες, όμως, κάνουν λόγο για χαμηλά ποσά, που εξασφαλίζουν στοιχειωδώς τη διαβίωση.

Σύμφωνα μάλιστα με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία, ο διαμεσολαβητής αφού περνάει από “ανάκριση τρίτου βαθμού” τον δανειολήπτη και ανάλογα με το ύψος των οφειλών, προσδιορίζει τα ποσά που χρειάζεται για να επιβιώσει αφαιρώντας δαπάνες που χαρακτηρίζονται “περιττές” όπως οι διακοπές, οι έξοδοι, πολλές φορές ακόμα και η μετακίνηση με αυτοκίνητο, ώστε να “περισέψουν” χρήματα για να πληρώνονται οι δόσεις.

Υπό συζήτηση είναι και το αν οι διαμεσολαβητές θα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν πώληση περιουσιακών στοιχείων και διάφορες άλλες διευθετήσεις στο δανειολήπτη, στο πλαίσιο της ρύθμισης του δανείου του.

Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα κόκκινα δάνεια, το οποίο συζητείται το διάστημα αυτό ανάμεσα στην κυβέρνηση, την τρόικα και την Τράπεζα της Ελλάδος, θα διαμορφώνεται από τις εξής παραμέτρους:

– Θα ορισθούν ειδικοί διαμεσολαβητές, κατά κύριο λόγο από δικηγόρους, αλλά ενδεχομένως και από οικονομολόγους, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια και θα αναλάβουν την επικοινωνία με τους δανειολήπτες που δυσκολεύονται να αποπλήρώσουν τα δάνειά τους και θα έχουν την εξιουσιοδότηση από τις τράπεζες να προτείνουν ρυθμίσεις για τα δάνεια.

– Η ρύθμιση των δανείων θα γίνεται με βάση κατευθύνσεις οι οποίες θα προσδιορίζονται από τον ειδικό κώδικα που θα καταρτισθεί για το σκοπό αυτό και θα βασίζεται στις έννοιες του “συνεργάσιμου δανειολήπτη” και των “ελάχιστων δαπανών διαβίωσης”.

Ο συνεργάσιμος δανειολήπτης

Συνεργάσιμος θα θεωρείται ο δανειολήπτης ο οποίος θα έχει γνωστοποιήσει στην τράπεζα όλα τα στοιχεία για τα εισοδήματά του, τα περιουσιακά στοιχεία του καθώς και άλλες πληροφορίες που θα του ζητούνται προκειμένου να διαμορφώνεται εικόνα για την πραγματική οικονομική του κατάσταση.

www.moneymoney.gr