Με πρόστιμα κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις που δεν θα στείλουν τις βεβαιώσεις αποδοχών – αμοιβών κλπ στην ΓΓΠΣ

Μέχρι την 28η Μαρτίου θα πρέπει οι υπόχρεοι να προβούν στην ηλεκτρονική υποβολή των βεβαιώσεων που αναφέρονται  στην ΠΟΛ.1039/3.2.2014. 

Συγκεκριμένα οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τις βεβαιώσεις αποδοχών μισθωτών υπηρεσιών  ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις, με ηλεκτρονικό τρόπο στην ΓΓΠΣ, με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται στην ΠΟΛ 1039/2014.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την υποβολή των παραπάνω βεβαιώσεων, καθώς με τα στοιχεία που θα αποσταλούν στην Γ.Γ.Π.Σ., θα προ συμπληρωθούν οι ανάλογοι κωδικοί στις δηλώσεις χωρίς την δυνατότητα επεξεργασίας από τους φορολογούμενους.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν μόνο να δηλώσουν τυχόν διαφορές σε διαφορετικούς κωδικούς και ταυτόχρονα θα πρέπει να  δηλώσουν και από που προέρχεται η διαφορά αυτή. 
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα αφενός την στοχοποίηση των συγκεκριμένων φορολογούμενων για περαιτέρω έλεγχο των δηλώσεών τους από την Δ.Ο.Υ., αφετέρου το ενδεχόμενο προστίμου προς την επιχείρηση που δεν έστειλε ή έστειλε λανθασμένη βεβαίωση.

Οι υπόχρεοι λοιπόν (επιχειρήσεις, επιτηδευματίες κ.λπ) που δεν θα στείλουν τις βεβαιώσεις ή θα στείλουν λανθασμένες, κινδυνεύουν με τα πρόστιμα του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. όπως αυτά θα διαμορφωθούν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. 

www.taxheaven.gr