Δεμένα τα χέρια των φορολογούμενων – Προσυμπληρωμένοι θα είναι οι κωδικοί φορολόγησης στο Ε1

Χωρίς δυνατότητα παρέμβασης στα Ε1 σχετικά με τις αποδοχές που έλαβαν την προηγούμενη χρονιά και τις κρατήσεις φόρου, θα μείνουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι αλλά και οι εργαζόμενοι με μπλοκ παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

“Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εμπορικές επιχειρήσεις η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων υπενθυμίζει ότι πρέπει να υποβληθούν έως την 28η Μαρτίου 2014”, σημειώνεται ενώ, όπως αναφέρει η ανακοίωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων “οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης των εισοδημάτων που προέρχονται από τις ανωτέρω βεβαιώσεις προ-συμπληρώνονται χωρίς τη δυνατότητα επεξεργασίας από τον φορολογούμενο”.

“Σε περίπτωση απουσίας ηλεκτρονικής πληροφόρησης από τον εργοδότη ή τον αρμόδιο φορέα, η υποβολή της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. έτους 2014 των αντισυμβαλλομένων (υπαλλήλων, συνταξιούχων, προμηθευτών υπηρεσιών κτλ.) θα είναι δυσχερής μέχρι την αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους”, τονίζεται.

Πηγή: www.newmoney.gr