Πότε μπορούν να αμφισβητηθούν τα τεκμήρια διαβίωσης

Οι φορολογούμενοι που δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να είχαν αποκτήσει τα εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τις δαπάνες διαβίωσης κυρίως για λόγους ανωτέρας βίας μπορούν να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια.

Η αμφισβήτηση των τεκμηρίων και εφ’ όσον αποδεικνύεται με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία μπορεί να γίνει κατά κύριο λόγο από όσους:

           Υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις

  • Είναι φυλακισμένοι
  • Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική
  • Είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας
  • Συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους (με την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές).
  • Είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους.
  • Προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

Προσοχή

 

  • Οταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αμφισβήτησης, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει με τη δήλωσή του και δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα το τεκμήριο διαβίωσης, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.
  • Προκειμένου για τεκμήρια διαβίωσης των παιδιών, η διαφορά τεκμηρίων καταλογίζεται σε εκείνον τον γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.