Στο Ε9 θέσεις στάθμευσης και αποθήκες – Ποιοι θα κάνουν ξανά δήλωση ακινήτων

Δεν θα γλιτώσουν την δήλωση Ε9 και τον ΕΝΦΙΑ όσοι έχουν αποθήκες και θέση πάρκινγκ σε πολυκατοικίες κλπ, εφόσον αποτελούν παρακολουθήματα του διαμερίσματός τους.

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών δίνει διευκρινήσεις σχετικά με το ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9, η υποβολή των οποίων ξεκίνησε από 17 Φεβρουαρίου. Ενώ μάλιστα η πρόσφατη απόφαση του υπουργείου μιλούσε για «στεγασμένες» θέσεις στάθμευσης, η ανακοίνωση πλέον εστιάζει σε «κλειστούς» και «υπόγειους» χώρους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νέα ανακοίνωσή του υπουργείου, υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση έχουν όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και την 1η Ιανουαρίου 2014.

Εκτός όμως από αυτούς, λόγω της κατάργησης του ΦΑΠ και της θέσπισης του ΕΝΦΙΑ, για να αποφευχθεί  η πιθανότητα εσφαλμένου υπολογισμού του φόρου αυτού, το υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι πρέπει να υποβάλουν Ε9 και οι εξής:

–          Όποιος έχει ακίνητο σε πολυκατοικία, η οποία διαθέτει κοινόχρηστη πισίνα ή κλειστούς (υπόγειους κυρίως) κοινόχρηστους χώρους αποθηκών ή θέσεων στάθμευσης, για να τους αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Τονίζεται πως η δήλωση αυτή καλύπτει τις περιπτώσεις που αυτά είναι παρακολουθήματα και συνεπώς υπάρχει αποκλειστική χρήση κοινόχρηστου χώρου. Δεν πρέπει, συνεπώς, να δηλωθούν περιπτώσεις που δεν αποτελούν παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας.

–          Όσοι έχουν ακίνητα που έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί ή ημιυπαιθρίους χώρους, αλλά μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9. Έτσι καλύπτονται οι περιπτώσεις αυτές ώστε η εικόνα του Ε9 συμφωνεί με τις δηλώσεις των μηχανικών για την τακτοποίηση.

–          Οι επιχειρήσεις, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε κάποια κατηγορία απαλλαγών. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν ακίνητα τα οποία απαλλάσσονται του φόρου ή προβλέπεται μείωση αυτού. Με τις δηλώσεις αυτές θα χρεωθεί μειωμένος ΕΝΦΙΑ και δεν θα ταλαιπωρηθούν οι φορολογούμενοι με τροποποιήσεις.

–          Οι Ο.Τ.Α. για τα ακίνητα τα οποία έχουν δεσμεύσει και έχει  προσδιορισθεί η αποζημίωση,  για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης. Ο ιδιώτης που είναι κύριος του δεσμευμένου από Ο.Τ.Α. ακινήτου, εξακολουθεί να είναι υπόχρεος να δηλώνει το ακίνητο, συμπληρώνοντας όμως και σχετική ένδειξη για να έχει έκπτωση του φόρου.

–          Ο εργολάβος, για να αναγράψει το εργολαβικό του αντάλλαγμα, εφόσον έχουν παρέλθει 4 χρόνια από την έναρξη ανέγερσης της οικοδομής ή έχουν χρησιμοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από αυτόν τα ακίνητα πριν την παρέλευση της τετραετίας. Ο οικοπεδούχος, για να διαγράψει το εργολαβικό αντάλλαγμα, κατά τα ανωτέρω.

–          Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος κατέχει το ακίνητο χωρίς τη συναίνεση του φορέα.

–          Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», ο οποίος κατέχει το ακίνητο με τη συναίνεση των εταιρειών αυτών.

Πηγή: www.newmoney.gr