Δέκα «όπλα» προστασίας από τα τεκμήρια

Δάνεια από συγγενείς, πώληση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και γονική παροχή ή δωρεά χρηματικών ποσών μπορεί να αποδειχθούν σωτήρια για τους φορολογούμενους που θέλουν να αποφύγουν τη παγίδα των τεκμηρίων.

 Οσοι καταφέρουν να δικαιολογήσουν τα τεκμήρια δεν θα φορολογηθούν με βάση το υψηλότερο ποσό του τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά με βάση το εισόδημα που έχουν δηλώσει.

Σύμφωνα με την Ημερησία τα όπλα για να αποφύγετε τις παγίδες των τεκμηρίων είναι τα εξής:

1 Εισόδημα από πώληση περιουσιακών στοιχείων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρηματικά ποσά που έχετε εισπράξει το 2013 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή από πωλήσεις I.X., ακινήτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ. Από τα ποσά αυτά ωστόσο θα πρέπει να αφαιρέσετε τις δαπάνες που πραγματοποιήσατε για την απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

2 Τα δάνεια από τράπεζες-συγγενείς. Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο.

Οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Αρκεί τα συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά έγγραφα να είχαν υπογραφεί μέχρι και 31.12.2013.

Οι αποζημιώσεις απολύσεων και τα εφάπαξ των ασφαλιστικών ταμείων.

Τα ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, όπως η αποζημίωση για ατύχημα.

6 Τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια (λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP και Προκαθορισμένο Στοίχημα).

Οι αποταμιεύσεις από προηγούμενα έτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κεφάλαιά σας από αποταμιεύσεις προηγούμενων συνεχόμενων χρόνων, τα οποία ξοδέψατε το 2013. Ως αναλωθέντα κεφάλαια λαμβάνονται υπόψη από την Εφορία τα ποσά τα οποία προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από το σύνολο των φορολογηθέντων ή νόμιμα απαλλαχθέντων εισοδημάτων, καθώς και των λοιπών εσόδων που έχουν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών:

          α)   Τα ποσά των πάσης φύσεως δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που είχατε συμπεριλάβει στις ίδιες δηλώσεις.

         β)   Τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία που επίσης είχατε συμπεριλάβει στις ίδιες δηλώσεις, ακόμη κι αν είχατε απαλλαγεί από τα τεκμήρια αυτά.

 Τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια. Για τις μετοχές αυτό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την κάλυψη τεκμηρίων είναι η υπεραξία από την πώλησή τους σε τιμή υψηλότερη από την τιμή κτήσης. Μπορείτε επίσης να επικαλεστείτε για την κάλυψη τεκμηρίων την υπεραξία που προέκυψε από την πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε τιμή υψηλότερη από την τιμή αγοράς.

Η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων ή συναλλάγματος. Για την κάλυψη τεκμηρίων λαμβάνονται υπόψη και τα χρηματικά ποσά που εισήχθησαν στη χώρα από το εξωτερικό το 2013 και δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται.

10 Τα «επαναπατρισθέντα κεφάλαια».

«Πόθεν έσχες»

Εκτός από τα τεκμήρια διαβίωσης υπάρχουν και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν:

          α)Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, πλοίων και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών, ελικοπτέρων.

          β)Αγορά κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας, άνω των 10.000€.

          γ)Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.

            δ)Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα 300 ευρώ.

            ε)Εξόφληση δανείων ή πιστώσεων.

 Προσοχή: Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που αφορά αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή πισίνας για πράξεις που διενεργούνται από την 17.10.2010 έως και την 31.12.2013. Συνεπώς όποιο ποσό δαπανήθηκε μέσα στο 2013 γι’ αυτό τον λόγο δεν θα αποτελέσει τεκμήριο, αλλά θα αναγραφεί για πληροφοριακούς λόγους στους κωδικούς 735-736 του Πίνακα 6.

www.forologikanea.gr