Ο.Α.Ε.Ε. – Επέκταση του βοηθήματος ανεργίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Αθήνα, 4/3/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Με τις διατάξεις της αρ. Φ.10035/οικ.1239/63/27.1.2014 (ΦΕΚ 290/τ.Β΄/10-2-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επεκτείνεται η χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας και σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους και έχουν ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, είναι δε ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.