Αναλυτικό φακέλωμα των πάντων στη φετινή φορολογική δήλωση

Σε αναλυτική δήλωση οικονομικής και εισοδηματικής κατάστασης μετατρέπεται η φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Οι φορολογούμενοι θα υποχρεωθούν όχι απλώς να αναγράψουν όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα και τα έσοδα που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος, αλλά και να τα παρουσιάσουν αναλυτικά κατά κατηγορία.

Θα κληθούν δηλαδή να δηλώσουν ξεχωριστά το κάθε είδος ποσού που εισέπραξαν, σε αναλυτικούς πίνακες που θα εμφανίζονται εκ των υστέρων κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των αντίστοιχων κωδικών της φορολογικής δήλωσης.

Στα έσοδα που πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά περιλαμβάνονται οι εισπράξεις από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, ΙΧ αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.), τα κέρδη από λαχεία, οι δωρεές και οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών, τα ληφθέντα ποσά δανείων από τράπεζες ή ιδιώτες, καθώς και το συνάλλαγμα που εισήχθη στη χώρα. Τα ποσά αυτά δηλώνονταν μέχρι πέρυσι αθροιστικά στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης. Από φέτος, το καθένα από αυτά θα πρέπει να δηλωθεί χωριστά σε αναλυτικό πίνακα που θα εμφανιστεί τη στιγμή που ο φορολογούμενος θα επιλέξει τη συμπλήρωση των κωδικών 781-782.

Το ίδιο θα ισχύσει φέτος και για τα εισοδήματα που απαλλάχθηκαν από τη φορολογία ή φορολογήθηκαν αυτοτελώς, όπως τα επιδόματα στήριξης τέκνων, τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, τα μερίσματα από συμμετοχές σε εταιρείες, τα κέρδη από πωλήσεις μετοχών, τα εισοδήματα από ρέπος, ομόλογα και καταθέσεις στο εξωτερικό.

Μέχρι πέρυσι τα ποσά αυτά δηλώνονταν αθροιστικά στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης. Φέτος το καθένα από τα ποσά αυτά απαιτείται να γραφτεί ξεχωριστά! Δηλαδή, κάθε φορολογούμενος, όταν θα φθάσει στο σημείο να συμπληρώσει τους κωδικούς 659-660, θα κληθεί να δηλώσει το κάθε ένα από τα ποσά αυτά σε ξεχωριστή γραμμή ενός αναλυτικού πίνακα (που θα εμφανιστεί υπό μορφή «παραθύρου» στην οθόνη του υπολογιστή του).

Σημειώνεται ότι για τα ποσά αυτά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%.

Σε ξεχωριστούς κωδικούς του εντύπου της φετινής φορολογικής δήλωσης πρέπει να γραφτούν εξάλλου οι τόκοι των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. Οι τόκοι αυτοί πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά στον πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στους νέους κωδικούς 667-668. Η δήλωσή τους όμως δεν θα είναι ούτε φέτος υποχρεωτική για τον φορολογούμενο, εφόσον κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους δεν υπερέβησαν τα 250 ευρώ.

www.money-money.gr