Μπλόκο της Εφορίας με τεκμήρια και «πόθεν έσχες»

Φοροπαγίδα αποτελούν τα τεκμήρια διαβίωσης και οι αγορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, καθώς η Εφορία κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης θα υπολογίσει εισόδημα με βάση τις συγκεκριμένες δαπάνες.

Σε περίπτωση που τα ποσά δεν καλύπτονται από το δηλωθέν εισόδημα, θα προκύψει επιπλέον τεκμαρτός φόρος.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κυρίως στην αναγραφή των κατοικιών και των αυτοκινήτων και να λάβουν υπόψη τους ότι τα πάσης φύσεως έξοδα και δαπάνες αθροίζονται για τον υπολογισμό του εισοδήματός τους.