Κούρεμα 75%-80% στα πρόστιμα της εφορίας

Στην τελική ευθεία κινείται πλέον η διαδικασία κατάρτισης του νέου φορολογικού νομοσχεδίου με το οποίο θα διορθώνονται τα λάθη και οι παραλείψεις που εντοπίστηκαν στις ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.
  
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, τα πρόστιμα για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων και τη μη έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων μικρής και μεσαίας αξίας θα μειωθούν κατά 75%-80%, ενώ όσοι πωλούν ακίνητα τα οποία κατείχαν για πάνω από 25 χρόνια θα απαλλάσσονται από τον φόρο υπεραξίας. 

Οι διατάξεις για τη φορολογία των αγροτών θα βελτιωθούν αισθητά γι’ αυτούς, ενώ παράλληλα θα γίνει λιγότερο αυστηρό το καθεστώς των κατασχέσεων για χρέη προς το δημόσιο. 
  
Οι τόκοι 
Επιπλέον, με το νομοσχέδιο, θα επιχειρηθεί να επιλυθεί και το πρόβλημα το οποίο ανέκυψε με τα πολύ μικρά ποσά των τόκων των καταθέσεων, τα οποία αν δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις από φορολογούμενους που δεν είχαν άλλα εισοδήματα θα προκαλέσουν την υπερφορολόγησή τους με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. 
Το θέμα θα αντιμετωπιστεί με νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει και για φέτος τη μη υποχρεωτική αναγραφή των τόκων των καταθέσεων στις φορολογικές δηλώσεις, εφόσον το συνολικό ποσό τους δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ. 
  
Οι αλλαγές 
Αναλυτικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο νέο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1) «Γενναία» μείωση των προστίμων για την εκπρόθεσμη υποβολή ή τη μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων. Η τελική πρόταση στην οποία έχει καταλήξει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ότι: 
-Το πρόστιμο των 1.000 ευρώ, το οποίο επιβάλλεται στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία θα μειωθεί στα 250 ευρώ. Δηλαδή θα … «σμικρυνθεί» κατά ποσοστό 75%. 
-Το πρόστιμο των 2.500 ευρώ, το οποίο επιβάλλεται στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία θα μειωθεί στα 500 ευρώ, δηλαδή θα «κουρευτεί» κατά 80%.

2) Απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας 15% για όσους πωλούν ακίνητα τα οποία είχαν στην κατοχή τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 25 ετών.  Για τα υπόλοιπα ακίνητα ο φόρος υπεραξίας θα περιορίζεται σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό. Συγκεκριμένα η τιμή κτήσης θα υπολογίζεται ξανά αφού ληφθεί υπ’ όψη ο πληθωρισμός των ετών που μεσολάβησαν. Επιπλέον, ο φόρος υπεραξίας θα υπολογίζεται και θα βεβαιώνεται από τις εφορίες, ενώ οι συμβολαιογράφοι θα είναι υπεύθυνοι μόνο για την είσπραξη και την απόδοση του φόρου στο Δημόσιο. 

    Τι αλλάζει με το ΦΠΑ

3) Αλλαγές στο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ με αποσύνδεση της υποβολής της περιοδικής δήλωσης από την καταβολή του φόρου. Το νέο σύστημα θα προβλέπει ότι η χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι την 26η μέρα του μήνα που έπεται της τρίμηνης ή μηνιαίας φορολογικής περιόδου, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή κανενός ποσού, ούτε καν των 10 ευρώ.Ωστόσο, το οφειλόμενο ποσό φόρου θα βεβαιώνεται αυτόματα με την υποβολή της δήλωσης. Η εξόφληση της πρώτης δόσης που αντιστοιχεί στο 50% του οφειλόμενου ποσού ή η ολοσχερής καταβολή του οφειλόμενου ποσού θα πρέπει να γίνεται μερικές μέρες αργότερα, στο τέλος του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης, είτε στις τράπεζες είτε στα ΕΛ.Τ.Α.  Για τον σκοπό αυτό θα εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής».

4) Βελτιώσεις στο καθεστώς φορολόγησης των αγροτών (απαλλαγή όλων των αγροτών από την τήρηση βιβλίων, υποχρέωση υποβολής μιας ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης μια φορά το χρόνο, πλήρης απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, μείωση στο 27,5% της προκαταβολής φόρου για το 2015).

5) Αύξηση του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων για οφειλές προς το Δημόσιο στα 1.500 ευρώ από 1.000 ευρώ. Επίσης, δεν θα γίνονται πλέον κατασχέσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 500 ευρώ.

6) Συμψηφισμός απαιτήσεων των πολιτών από όλο το δημόσιο τομέα με οφειλές τους προς όλο το δημόσιο τομέα (Γενική Κυβέρνηση). Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δυνατό να συμψηφίζονται πάσης φύσεως απαιτήσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και δήμους με οφειλές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

7) Απαλλαγή των φορολογουμένων από την υποχρεωτική αναγραφή των τόκων των καταθέσεων στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εφόσον τα συνολικά ποσά που πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς το 2013 δεν υπερέβησαν τα 250 ευρώ ανά δικαιούχο. Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπεί η υπερφορολόγηση με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους εμφανίσουν στις δηλώσεις τους μόνο εισοδήματα από τόκους, τα οποία ανέρχονται σε μικροποσά. 

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος