Νέα υπηρεσία στο ΤAXISnet με το ιστορικό πληρωμών φόρων μέσω τραπεζών

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε η νέα υπηρεσία του TAXISnet που παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους φορολογουμένους για το ιστορικό των πληρωμών φόρων που έχουν κάνει μέσω τραπεζών.

 

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα στοιχεία πληρωμών όπως έχουν αποσταλεί από τις συνεργαζόμενες με το υπουργείο Οικονομικών τράπεζες και τα ΕΛΤΑ σύμφωνα με τα εμφανιζόμενα κριτήρια.

 

Ο χρήστης του TAXISnet μπορεί να αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία πληρωμών μέσω τραπεζών στην επιλογή  [Προσωποποιημένη Πληροφόρηση] –> Στοιχεία Πληρωμών.

 

Συνολικά περιλαμβάνονται πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί με χρήση ταυτότητας:

 

  • Βεβαιωμένης Οφειλής (ΤΟ).
  • Βεβαιωμένης Οφειλής Δηλώσεων TAXISNET (ΤΟΤ).
  • Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ).
  • Οφειλής Κατασχετηρίου Εις Χείρας Τρίτων (ΤΟΚ).
  • Παρακράτησης Ποσού σε Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΤΟΠ).
  • Παρακράτησης Ποσού σε Βεβαίωση Οφειλής (ΤΒΟ).

Δεν περιλαμβάνονται πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Δηλώσεων ΤΑΧΙSNET η οποία είχε εκδοθεί πριν την 01/01/2014.

www.forologikanea.gr