Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές στο Έντυπο Ε1

Οι αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος για την χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014), έφεραν και βασικές αλλαγές στους πίνακες  της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1), για το οικονομικό έτος 2014.

Σύμφωνα με το newmoney.gr oι βασικότερες εντοπίζονται στους πίνακες 7. «ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η ΑΠΟ ΦΟΡΟ», αφού έχουν μειωθεί στο ελάχιστο οι φοροαπαλλαγές. Αρκετούς από τους κωδικούς του πίνακα αυτού μεταφέρθηκαν στο πίνακα 6. «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  -ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ». Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές κατά πίνακα είναι:

Πίνακας 2: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

1. Καταργείται ο κωδικός 012 στον οποίο οι μισθωτοί ερωτούνται αν «πήραν στεγαστικό δάνειο μέσα στο 2012». Πλέον δεν  υπάρχει φοροαπαλλαγή για το στεγαστικό δάνειο.

2.  Καταργείται ο κωδικός 017 τον οποίο συμπλήρωναν πέρυσι όσοι γεννήθηκαν πριν την 01/01/1982.

3. Δεν ζητείται πλέον από τους φορολογούμενους να σημειώσουν τη σχετική ένδειξη σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην τηλεφωνική  και ηλεκτρονική πληροφόρηση που παρέχεται από το υπουργείο Οικονομικών. Πλέον δεν υπάρχει λόγος για τη σχετική πληροφόρηση καθώς όλη η πληροφορία που χρειάζεται ο φορολογούμενος παρέχετε μέσω Taxis.

4. Καταργείται ο κωδικός 015 τον οποίο συμπλήρωναν μισθωτοί ή συνταξιούχοι σε παραμεθόρια περιοχή. Δεν υπάρχει πλέον η σχετική έκπτωση φόρου.

5. Προστίθεται καινούργιος κωδικός 017 ο οποίος συμπληρώνεται από όσους έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 01/01/2013 και μετά. Σε αυτή την κατηγορία φορολογουμένων, υπάρχει οι έκπτωση του 10% για τα πρώτα 10.000 ευρώ, στα απλογραφικά βιβλία.

Πίνακας 3: «ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» 

6. Αντικαθίσταται το περιεχόμενο του κωδικού 001. Πέρυσι, τον συμπλήρωναν όσοι δικαιούνταν αυξημένο αφορολόγητο 2000 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% και πάνω. Πλέον στον ίδιο κωδικό αναγράφεται η ερώτηση «Δικαιούστε μείωση φόρου 200 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% και πάνω κλπ;». Πρόκειται για αλλαγή στη διατύπωση της έκπτωσης.

7. Καταργούνται οι κωδικοί 003 και 004 που συμπλήρωναν οι γονείς, αφού τα προστατευόμενα μέλη δεν επιφέρουν πλέον καμία απαλλαγή στους  φορολογούμενους . Πλέον, το μόνο που θα απαιτείται είναι η συμπλήρωση του πίνακα 9 με τα ονόματα των παιδιών, το έτος γέννησης, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ.

 Πίνακας 4: «ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ» 

 8. Ξεχωριστά θα αναγράφεται στον κωδικό 307 ή 308 αντίστοιχα το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερου επαγγέλματος της παρ. 1 άρθρου 45 ΚΦΕ. Πρόκειται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες που προσφέρουν παροχή υπηρεσίας, οι οποίοι όμως έχουν το πολύ μέχρι τρεις εργοδότες και υπογεγραμμένη σύμβαση με αποτέλεσμα να φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών

9. Για πρώτη φορά προστίθεται κωδικός (309 ή 310) στον οποίο θα αναγράφουν  όσοι παρέχουν εργασία με εργόσημο.

10.   Νέος κωδικός (311 και 312) μπαίνει και για όσους έχουν οικοδομικά ένσημα και αυτασφαλίζονται. Και πάλι τίθεται θέμα ελέγχων για τα «μαύρα» μεροκάματα στην οικοδομή.

11.   Προστίθεται κωδικός 343 και 344 ο οποίος αναφέρει: «Εισόδημα των περιπτώσεων 1,2,3,4,5,6,7 (σ.σ είναι τα εισοδήματα που θεωρείται ότι αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία) για το οποίο δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Το πώς ακριβώς θα συμπληρώνεται αυτός ο κωδικός, θα φανεί από τις αναλυτικές οδηγίες που θα εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών. Πληροφορίες όμως από το υπουργείο αναφέρουν ότι θα γίνει προσπάθεια οι κωδικοί που αφορούν τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία θα είναι προπληρωμένα και στους κωδικούς αυτούς θα συμπληρώνονται τα εισοδήματα που δεν θα έχουν προπληρωθεί.

12.   Καταργούνται οι κωδικοί 403 και 404, που δηλώναμε την επιχειρηματική αμοιβή. Πέρυσι, την δήλωναν οι εταίροι ομόρρυθμων, ετερόρρυθμες εταιριών ή κοινωνοί στις κοινωνίες κληρονομικού δικαίου με ανήλικο. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή που έγινε στον τρόπο φορολόγησης των εταιριών αυτών.

Πίνακας 5: «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ» 

13.   Στον πίνακα 5 προστίθενται νέοι κωδικοί

Συγκεκριμένα στο πίνακα 5.1.,  που αφορά την ετήσια αντικειμενική δαπάνη κατοικίας και συγκεκριμένα στην κύρια κατοικία , προστέθηκε  ο κωδικός 231 και ο κωδικός 234. Σε αυτούς θα κληθούμε όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετα με τον τελευταίο νόμο να δηλώσουμε ξεχωριστά την επιφάνεια των κύριων χώρων που νομιμοποιήθηκαν με τον νόμο 4178/2013 αλλά και των αντίστοιχων βοηθητικών χώρων. Αυτομάτως με την τακτοποίηση θα προκύπτει και υψηλότερο τεκμήριο διαβίωσης.

Αντίστοιχοι κωδικοί έχουν προστεθεί και στην πρώτη δευτερεύουσα (κωδικοί 232 -235) και δεύτερη   (κωδικοί 233 -236) κατοικία.

14.   Προστίθενται κωδικοί 709 και 710 στους οποίους θα πρέπει να δηλωθούν τα ποσοστά που κατέχει ο κάθε συνιδιοκτήτης σε αεροσκάφη, ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης και ανεμόπτερα.

Πίνακας 6: «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  -ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ».

15.   Οι  κωδικοί 653 και 654 στους οποίους δηλώνονταν τα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 που δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα μεταφέρθηκαν στον πίνακα 6

16.   Προστίθενται καινούργιοι κωδικοί στους οποίους θα πρέπει να αναγραφούν οι τόκοι καταθέσεων τράπεζας ημεδαπής προέλευσης (θα είναι οι κωδικοί 667 και 668). Να υπενθυμίσουμε ότι για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) οι τόκοι αναγράφονται στα Ε1 από το πρώτο λεπτό του ευρώ. Η υποχρέωση αναγραφής από 250 ευρώ και πάνω ίσχυε μόνο για το οικονομικό έτος 2013.

17.   Οι κωδικοί στους οποίους καταγράφαμε το ενοίκιο που πληρώσαμε για την κύρια κατοικία ή για το ενοίκιο των παιδιών που σπουδάζουν, στο εσωτερικό, διατηρούνται παρά το γεγονός ότι καταργήθηκαν  οι φορολογικές εκπτώσεις. Απλώς άλλαξαν θέση και από τον πίνακα 7 «μετακομίζουν» στον πίνακα 6.

Πίνακες 7. «ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η ΑΠΟ ΦΟΡΟ»

18.   Καταργείται ο κωδικό 053-054 όπου δηλώνονταν οι υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ). Πλέον οι εισφορές θα δηλώνονται μόνο στο νέο έντυπο Ε3.

19.   Καταργούνται οι κωδικοί 063  και 064 στους οποίους δηλώναμε τους τόκους στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας. Αντίστοιχα καταργούνται και οι κωδικοί 069 και 70 όπου δηλώνονταν τα ποσά των δανείων. Καταργούνται οι κωδικοί γιατί καταργείται η έκπτωση φόρου.

20.   Καταργούνται οι κωδικοί 073 και 074 με τα ασφάλιστρα ζωής. Και αυτή η έκπτωση φόρου καταργείται.

21.   Καταργούνται οι κωδικοί 039 και 040 για τις δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων. Ούτε αυτή η έκπτωση θα ισχύσει φέτος. 

22.   Καταργούνται οι κωδικοί 037 και 038 για τη δαπάνη αποκατάστασης ακινήτων Ούτε αυτή η έκπτωση θα ισχύσει το 2014.

23.   Καταργούνται οι κωδικοί 084 και 085 για τα φροντιστήρια των παιδιών. Αυτό σημαίνει απώλεια έκπτωσης έως  100 ευρώ για τους γονείς.

24.  Καταργούνται οι κωδικοί 087 και 088 για την ενεργειακή αναβάθμιση των ακίνητων.

Πίνακες 8. «ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ»

25.   Προστίθεται κωδικός 611 και 612 για τους φόρους των περιπτώσεων 1,2,3 του πίνακα 8 για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Και εδώ περιμένουμε από το υπουργείο Οικονομικών να ξεκαθαρίσει πώς ακριβώς θα συμπληρώνεται αυτός ο κωδικός.

26.   Προστίθεται κωδικός 345 και 346 για τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Πίνακες 9. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ»

27.   Ζητείται πλέον και ο ΑΜΚΑ γονέων και παππούδων που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη. Έτσι, προστίθενται οι κωδικοί 861-864

www.forologikanea.gr