Ποιοι επαγγελματίες, ποια εισοδήματα και με ποιον τρόπο θα ελεγχθούν το 2014

Μεγαλοστελέχη και μέτοχοι επιχειρήσεων, γιατροί, δικηγόροι, μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων αλλά και φορολογούμενοι με υψηλά εμβάσματα προς το εξωτερικό θα βρεθούν στο επίκεντρο του ελεγκτικού έργου των φορολογικών υπηρεσιών για το 2014.

 Το σχέδιο δράσης, που παρουσιάζει σήμερα το «Κέρδος» προβλέπει πάνω από 200.000 ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικοδομικής δραστηριότητας, χωρίς να λείπουν και οι παραδοσιακοί προληπτικοί έλεγχοι στην αγορά προκειμένου να εμπεδώνεται κλίμα φορολογικής συνείδησης. Ειδικότερα και σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας δημοσίων εσόδων, το τρέχον έτος θα διενεργηθούν 156.000 προληπτικοί έλεγχοι σε όλο το φάσμα της οικονομίας, με τα ελεγκτικά συνεργεία να καλούνται να διεκπεραιώνουν εβδομαδιαίως περί τους 3.000 ελέγχους σε καταστήματα λιανικής, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, ταβέρνες καθώς επίσης και σε γιατρούς και δικηγόρους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εκδίδονται τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.

Πέραν αυτών οι φορολογικές Αρχές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν το τρέχον έτος πάνω από 40.000 ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν υψηλά εμβάσματα προς το εξωτερικό κατά την περίοδο 2009-2011. Οι έλεγχοι θα αφορούν και σε πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις γνωστές λίστες μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού που έχει στα χέρια της πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα, 10.000 ειδικοί έλεγχοι θα αφορούν σε φυσικά πρόσωπα υψηλού κινδύνου, όπως μεγαλοεισοδηματίες από ακίνητα και μετόχους επιχειρήσεων. Οι φορολογούμενοι αυτοί εντοπίστηκαν μετά την ενεργοποίηση καινοτόμων διαδικασιών προσδιορισμού των εισοδημάτων τους μέσω στοιχείων για τις τραπεζικές καταθέσεις, συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, μισθωτήρια κ.λπ. Σημειώνεται ότι μέσα από αυτές τις ειδικές διασταυρώσεις, η ΓΓΠΣ διαπίστωσε ότι αρκετά φυσικά πρόσωπα πληρώνονται από τις επιχειρήσεις μέσω εταιρικών πιστωτικών καρτών με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται φόροι στο ελληνικό Δημόσιο.

Σε ό,τι αφορά στα εμβάσματα εξωτερικού στόχος των ελεγκτικών Αρχών είναι να διεκπεραιώνονται τουλάχιστον 500 έλεγχοι κάθε μήνα μέσω κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου προκειμένου να ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις εκείνες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο φοροδοτικό ενδιαφέρον για το ελληνικό Δημόσιο. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πριν προχωρήσουν σε κάθε έλεγχο θα πρέπει για κάθε υπόθεση ξεχωριστά να προχωρούν σε σύγκριση κόστους-οφέλους για το ελληνικό Δημόσιο, αφού οι διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών είναι και χρονοβόρες και κοστοβόρες.

Στο μικροσκόπιο ακόμη και έργα Τέχνης και τιμαλφή

Το ελεγκτικό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας δημοσίων εσόδων, συμπληρώνεται και από μία σειρά ελέγχων στους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και σε όλους όσοι εντάσσονται στις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων (ΚΦΑΣ). Σύμφωνα μάλιστα με τις διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων λαμβάνονται πλέον υπόψη καταθέσεις, δόσεις δανείων, δαπάνες ταξιδίων, ακόμη και έργα Τέχνης και κοσμήματα! Πρόκειται για διεθνή τεχνική ελέγχου, για τον προσδιορισμό του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος στις περιπτώσεις που υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία), πραγματοποιούνται δαπάνες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά ή και οικογενειακά), υπάρχουν βάσιμες υποψίες ή πληροφορίες ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν. Ειδικά για τις περιπτώσεις ελέγχου υποκείμενων στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων (ΚΦΑΣ), όπου το προσδιοριζόμενο, με έμμεσες τεχνικές, καθαρό εισόδημα από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, ως ποσό ακαθαρίστων εσόδων λαμβάνεται το προσδιοριζόμενο καθαρό εισόδημα.

ΤΙ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ

Αναλυτικότερα, για την επιλογή των υποθέσεων προς έλεγχο συνεκτιμάται εφεξής το ύψος των επιστροφών φόρου, το μέγεθος της επιχείρησης, το φορολογικό παρελθόν (παραβάσεις), η τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων (υποβολή δηλώσεων, πληρωμές φόρου), τυχόν ανείσπρακτες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι φοροελεγκτές θα λαμβάνουν υπόψη τους, για κάθε φορολογούμενο που θα ελέγχουν, στοιχεία που αφορούν:

– Τις δαπάνες για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεφώνων, τις δαπάνες για την εξόφληση δόσεων δανείων.

– Τα έξοδα που πραγματοποιούνται, με την καταβολή μετρητών ή μέσω πιστωτικών καρτών.

– Λοιπά έξοδα διαβίωσης, όπως δαπάνες για ταξίδια, επισκευή και συντήρηση ακινήτων, οχημάτων κ.λπ.

– Το ύψος των καταθέσεων στις τράπεζες.

Η ελεγκτική υπηρεσία, με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, ζητεί από τον φορολογούμενο και ο τελευταίος υποχρεούται να παράσχει όποια στοιχεία κρίνονται από την ελεγκτική υπηρεσία απαραίτητα ως προς την περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσής του, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις. Σε αυτά μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για ακίνητα (οικόπεδα, αγροτεμάχια, κτίσματα κάθε μορφής), για κινητά μέσα (οχήματα κάθε μορφής, πλωτά και εναέρια μέσα), για επενδύσεις-συμμετοχές κάθε μορφής, για καταθέσεις κάθε μορφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για διαθέσιμα μετρητά, για έργα Τέχνης, συλλογές και λοιπά τιμαλφή και για απαιτήσεις από τρίτους.

Ειδικά ως προς τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγοριών έργων Τέχνης, συλλογών και λοιπών τιμαλφών μπορεί να απαιτηθεί η παροχή στοιχείων μόνο εφόσον η αξία εκάστου υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βάρος της απόδειξης για τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία φέρει ο φορολογούμενος, το ύψος δε των δηλούμενων καταθέσεων και μετρητών κατά την έναρξη της πρώτης ελεγχόμενης χρήσης, προκειμένου να γίνει δεκτό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το διαθέσιμο κεφάλαιο προηγούμενων ετών, όπως αυτό προσδιορίζεται με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

www.kerdos.gr