Τον Μάιο πιθανόν να υποβληθούν οι μηνιαίες συγκεντρωτικές για τους πρώτους 4 μήνες του 2014

Τον Μάιο πιθανόν να υποβληθούν οι μηνιαίες συγκεντρωτικές για τους πρώτους 4 μήνες του 2014

Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων θα γίνει για τους 4 πρώτους μήνες του 2014 (πιθανών στις 23 Μαΐου) όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κος Θεοχάρης.
Έτσι θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την καλύτερη προετοιμασία των υπόχρεων.

WWW.TAXHEAVEN.GR