Ρύθμιση σκούπα για τα «κόκκινα» δάνεια

Στη δρομολόγηση του πλαισίου που θα επιτρέψει τη διεκπεραίωση των ανεξόφλητων δανείων προχωρεί η κυβέρνηση. Συγκροτείται συμβούλιο από υπουργούς το οποίο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Επιφορτίζεται με την έκδοση των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το πρώτο βήμα για τις ρυθμίσεις «κόκκινων» δανείων νοικοκυριών κι επιχειρήσεων κάνει η κυβέρνηση, καθώς σύντομα και με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου συγκροτείται κυβερνητικό συμβούλιο το οποίο θα τρέξει τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και άλλες αποφάσεις.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Εθνους», το κείμενο της πράξης βρίσκεται στη φάση της συγκέντρωσης υπογραφών από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να εκδοθεί.

www.ethnos.gr