Με βάση τις “εύλογες δαπάνες διαβίωσης” θα γίνονται οι νέες ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια

Έρχονται νέες ρυθμίσεις, που θα προβλέπουν ακόμα και «κούρεμα» στα κόκκινα δάνεια. Με το νέο σύστημα ρυθμίσεων, θα υπολογίζονται οι δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών, μέσα σε αντικειμενικά πλαίσια και από εκεί και πέρα ανάλογα με το εισόδημα που θα “περισσεύει” θα υπολογίζονται οι δόσεις για τα δάνεια και η ρύθμιση για το δανειολήπτη.

Σημαντικό ρόλο θα παίζει επίσης εάν ο δανειολήπτης χαρακτηρίζεται “συνεργάσιμος”, δηλαδή εάν αποκαλύπτει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματα και κατά πόσον τηρεί τις πληρωμές της ρύθμισης.

Όλα αυτά θα καθορίζονται με βάση ένα κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών, ο οποίο καταρτίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια, θα καθοριστεί ένα ποσό για μια οικογένεια με δύο παιδιά. Από εκεί και πέρα θα λαμβάνονται υπ’ όψιν ιδιαίτερα περιστάσεις (π.χ. δαπάνες υγείας, σπουδές κ.λπ.) για να καθορίζεται το ακριβές ποσό και να υπολογίζεται η δυνατότητα του δανειολήπτη για μηνιαίες καταβολές.

Η κυβέρνηση ανέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος να εκπονήσει τον «Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών», προκειμένου να μπουν ενιαίοι κανόνες στα θέματα ρύθμισης των καθυστερούμενων δανείων, καθώς τα τα «κόκκινα» δάνεια εξακολουθούν να «φουσκώνουν» επικίνδυνα.

Στον Κώδικα θα εξηγείται επακριβώς ποιος είναι ο «συνεργάσιμος δανειολήπτης» και ποιες είναι οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης». Τα σημεία αυτά θα τα λαμβάνουν υπόψη τους οι τράπεζες πριν προχωρήσουν στη ρύθμιση.

Συνεργάσιμος δανειολήπτης είναι εκείνος που ενδιαφέρεται να ρυθμίσει το δάνειο του, και καταβάλει έστω και ένα ελάχιστο ποσό κάθε μήνα για την εξυπηρέτηση του.

Ωστόσο τις ακριβείς παραμέτρους του συνεργάσιμου δανειολήπτη θα καθορίσει η Τράπεζα Ελλάδος σε σύντομο χρόνο.

Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης έχουν να κάνουν με τα πόσα χρήματα χρειάζεται ένα νοικοκυριό για να ζήσει. Από τα χρήματα αυτά, θα αφαιρούνται τα έξοδα σίτισης, δαπάνες σπουδών (στην περίπτωση φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη), οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, οι δόσεις στην εφορία ή σε ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Και ό,τι περισσέψει θα πηγαίνει για να καλύψει οφειλές από δάνεια.

Αν έχετε δάνεια σε καθυστέρηση και σας έχουν τρελάνει στις τηλεφωνικές υπενθυμίσεις οι εισπρακτικές εταιρείες πρέπει να ξέρετε τα εξής:

Ο Κώδικας θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο έως το τέλος του χρόνου.

Θα περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά των τραπεζών προκειμένου να διευκολύνονται οι οφειλέτες να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.

Θα ανακοινωθούν τα αποδεκτά έξοδα διαβίωσης ενός νοικοκυριού.

Οι τράπεζες θα πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη τους πριν προβούν σε οποιαδήποτε πράξη κατά των οφειλετών.

Δάνεια κυρίως καταναλωτικά και κάρτες, που βρίσκονται σε καθυστέρηση και οι δανειολήπτες δηλώνουν αδυναμία να ανταποκριθούν στις δόσεις τους (και αυτό πιστοποιείται και από τα εισοδήματα τους), δεν αποκλείεται να κουρευτούν κατά 20% με 30%.

Όλα τα δάνεια θα μπουν σε διαδικασία ρύθμισης, ακόμα και αν η δόση είναι 10 ευρώ το μήνα.

Σε ρύθμιση θα πάνε και όλα τα επιχειρηματικά- επαγγελματικά- αγροτικά δάνεια.

Θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διαχείρισης οφειλών.

www.money-money.gr