ΟΑΕΕ: Οι διατάξεις για ελεύθερους επαγγελματίες, ανέργους και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων

Οι προωθούμενες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, μεταξύ άλλων, αφορούν ελευθέρους επαγγελματίες, μακροχρόνια ανέργους αλλά και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων . Αναλυτικά οι πέντε διατάξεις είναι οι εξής:
 
1. Παράλληλη απασχόληση
 
Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για παράλληλη μισθωτή απασχόληση υπολειπόμενη των 25 ημερών ασφάλισης μηνιαίως.
 
Με βάση τη νομοθεσία οι «νέοι» ασφαλισμένοι υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση περισσότερων του ενός φορέων (όπως στην περίπτωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης στο ΙΚΑ και αυτοαπασχόλησης στον ΟΑΕΕ) μπορούν να επιλέξουν την υποχρεωτική ασφάλιση ενός από τους φορείς αυτούς.
 
Ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν πως μεγάλος αριθμός όσων επιλέγουν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ (ως μισθωτοί) πραγματοποιούν λίγες ημέρες ασφάλισης τον μήνα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουν την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ, στον οποίο υποχρεωτικά ασφαλίζονται ολόκληρο τον μήνα ασκώντας κατά κύρια δραστηριότητα ελεύθερο επάγγελμα.
 
Με την προτεινόμενη διάταξη αλλάζει η διαδικασία αυτή, εξέλιξη που εκτιμάται πως θα ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα του ΟΑΕΕ. Σημειώνεται πως με βάση τη νομοθεσία οι «νέοι» ασφαλισμένοι (που μπήκαν στην αγορά εργασίας μετά την 1η Ιανουαρίου 1993), εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση περισσότερων του ενός φορέων, μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή σε μόνο ένα ταμείο κύριας ασφάλισης.
 
2. Μακροχρόνια άνεργοι
 
Παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015 η διάταξη για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των μακροχρόνια ανέργων.
 
Σημειώνεται πως οι ρυθμίσεις -σύμφωνα με τον Ν. 2768/1999- αφορούν μακροχρόνια ανέργους από 30 έως 55 ετών που έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα 600 ημέρες εργασίας.
 
Το κατώτατο όριο των 600 ημερών εργασίας αυξάνεται ανά εκατό ημέρες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας και μέχρι το 54ο έτος.
 
3. Ελεύθεροι επαγγελματίες
 
Μηνιαία καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ. Μέχρι τώρα οι εισφορές καταβάλλονταν κάθε δίμηνο, ωστόσο η διαδικασία αλλάζει.
 
Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται πως θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του τρόπου είσπραξης των εισφορών. Με υπουργική απόφαση θα καθοριστεί ο χρόνος έναρξης της διάταξης.
 
4. Ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 
Παροχές ασθενείας σε είδος για όσους έχουν λίγες ημέρες ασφάλισης.
 
Παρατείνεται για ακόμα ένα έτος -δηλαδή από 1ης Μαρτίου 2014 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015- η ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα σε ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογενειών αυτών να δικαιούνται παροχές ασθένειας σε είδος.
 
Προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει 50 ημέρες ασφάλισης (και όχι 100 ημέρες).
 
5. Προνοιακά επιδόματα
 
Παρατείνεται μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου η χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων σε όσες περιπτώσεις εκκρεμεί η επανεξέτασή τους.
 
Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο -αν συνεχιστεί η απεργία των γιατρών του ΕΟΠΥΥ- να δοθεί νέα δίμηνη παράταση για όσους περιμένουν να επανεξεταστούν για τις αναπηρικές συντάξεις.