Μέχρι 28/2 οι υπεύθυνες δηλώσεις στις τράπεζες για προστασία κύρια κατοικίας

Την παράταση του χρόνου έως τον Φεβρουάριο για υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους να υπαχθούν στη ρύθμιση για την προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό ανακοίνωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, μετά από αίτημα των τραπεζών-μελών της.

Οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν υπεύθυνες δηλώσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό, μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014, ανακοίνωσε η ΕΕΤ, που πριν από λίγες ημέρες δέχθηκε σύσταση για το θέμα από τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Πριν από λίγες ημέρες ο Συνήγορος του Καταναλωτή είχε απευθύνει σύσταση στην ΕΕΤ να παρέμβει στα μέλη της άμεσα στα μέλη της, με την υπόδειξη «να δέχονται αμελλητί τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις και να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4224/2013, προκειμένου οι δανειολήπτες να τυγχάνουν της προστασίας του εν λόγω άρθρου του Νόμου».

Η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στη σύσταση αυτή, καθώς από καταγγελίες που έχει δεχθεί, προκύπτει ότι πολλές τράπεζες αρνούνται να παραλάβουν Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 των δανειοληπτών πελατών τους, στις οποίες αναγράφουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την αναστολή του πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας τους.

Η σύσταση δε της Αρχής για άμεση συμμόρφωση των τραπεζών έγινε δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τους ενδιαφερόμενους να υπαχθούν στη ρύθμιση έληγε την 31η Ιανουαρίου 2014 (διαφορετικά θα έπαυε να ισχύει η απαγόρευση των πλειστηριασμών).
Πηγή: www.newmoney.gr