Δείτε πώς θα φορολογηθούν φέτος οι αγρότες

Στον λογιστή τους θα πρέπει να προστρέξουν όχι οι μόνον οι κατ’επάγγελμα αγρότες ή όσοι λαμβάνουν επιδοτήσεις, αλλά ακόμα και μισθωτοί ή συνταξιούχοι που έχουν πχ κάποιες ρίζες ελιές ή μελίσσια, εφόσον η εφορία θεωρεί ότι ασκούν -παράλληλα με την κύρια εργασία τους- και αγροτική εκμετάλλευση, για την οποία πρέπει να έχουν βιβλία εσόδων-εξόδων, τιμολόγια ή να εισπράττουν και να αποδίδουν ΦΠΑ.

Το καθεστώς φορολόγησης των αγροτών αλλάζει από εφέτος και το υπουργείο Οικονομικών, με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε, δίνει αναλυτικές οδηγίες για τους όρους με τους οποίους στο εξής θα κάνουν πωλήσεις, τι φορολογικά στοιχεία πρέπει να εκδίδουν αλλά και πώς θα φορολογηθούν για αυτές τις δραστηριότητές τους.

Με την απόφαση αυτή ισχύει διευκρινίζεται ότι υποχρέωση τήρησης βιβλίων κλπ έχουν ακόμα και φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι κλπ) που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά ασκούν αγροτική εκμετάλλευση (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, κλπ), αν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α και πραγματοποιούν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους (ή την παροχή αγροτικών υπηρεσιών) άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ το χρόνο.

Επίσης οι αγρότες που είναι ταυτόχρονα παραγωγοί και πωλητές σε λαϊκές αγορές, υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και για τις δύο δραστηριότητές τους.

Η εγκύκλιος που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων δεν περιλαμβάνει οδηγίες για το πώς θα δηλωθούν φέτος τα περσινά εισοδήματα των αγροτών. Αυτά θα εξειδικευτούν σε άλλη απόφαση απόφαση που θα εκδοθεί πριν λήξουν οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος στο taxisnet. Αγρότες που έχουν ενταχθεί πλήρως στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θα καταθέσουν φέτος τις δηλώσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014, ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ έωςτις 15 Φεβρουαρίου 2014 αν είναι υπόχρεοι τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (πρώην “Γ’ κατηγορίας” του ΚΒΣ) ή έως τις 20 Μαρτίου 2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων (πρώην “Β’ κατηγορίας”).
Πηγή: www.newmoney.gr