Πώς μπορούν να μειώσουν τη δόση του στεγαστικού τους δανείου οι ενήμεροι δανειολήπτες

Έως τις 15 Απριλίου παρατείνεται η ρύθμιση  που αφορά τους ενήμερους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους άνω του 20% από τα αντίστοιχα εισοδήματα του 2009, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι προϋποθέσεις για να υπαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα διευκόλυνσης με 48ωρη περίοδο χάριτος με την καταβολή χαμηλότερης δόσης, έχουν ως εξής:

– Εμπράγματη εξασφάλιση της τράπεζας σε κύρια κατοικία
– Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ και για τις τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες να μην είναι πάνω από 200.000 ευρώ
– Η αντικειμενική αξία της συνολικής περιουσίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ και τις 300.000 ευρώ στην περίπτωση των τρίτεκνων/πολύτεκνων
– Το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και τις 15.000 ευρώ για τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες
– Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου του δανείου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών που υπέστησαν μείωση εισοδήματος

– Μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
– Όσοι είχαν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας
– Άνεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή  (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ) Έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 1/1/2010 έως σήμερα. Για πάσχοντες από βαριά ασθένεια  ή/και μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους/πολύτεκνους το ως άνω ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ, δηλαδή έως 30.000 ευρώ.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα διευκόλυνσης των ενήμερων δανειοληπτών προσφέρει στους δικαιούχους:

– Περίοδο χάριτος 48 μηνών
– Αμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού
– Η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου  χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος
– Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατά 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον δανειολήπτη
Πηγή: www.newmoney.gr