Τι αλλάζει στο πόθεν έσχες

Από την περασμένη Τετάρτη τέθηκε και επίσημα σε ισχύ ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Ο κώδικας αυτός, σε αντίθεση με τον προηγούμενο, προβλέπει τη θέσπιση τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για την αγορά εταιρικών μεριδίων, τη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων και την αγορά χρεογράφων γενικώς.

 Στο άρθρο 32 του νέου κώδικα, που αφορά τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, ορίζεται, συγκεκριμένα, ότι αποτελεί τεκμήριο η «αγορά επιχειρήσεων ή η σύσταση ή η αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρείας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρείας ή η αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς».

 Να σημειωθεί ότι τα τελευταία 12 χρόνια οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν αποτελούσαν τεκμήριο.

 Το 2002, στο πλαίσιο ενίσχυσης των επενδύσεων, είχε ανασταλεί η εφαρμογή τους. Τι σημαίνει η επαναφορά του τεκμηρίου; Ότι όποιος φορολογούμενος επιθυμεί να προχωρήσει στη σύσταση μιας επιχείρησης για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης θα πρέπει να αποδείξει στην Εφορία ότι τα χρήματα που θα δαπανήσει για τον παραπάνω λόγο έχουν φορολογηθεί.

 Να σημειωθεί ότι η αλλαγή αυτή ισχύει για τους Έλληνες φορολογικούς κατοίκους και όχι για τις ξένες επιχειρήσεις και τους ξένους επενδυτές. Έτσι, κατά κανόνα θα εφαρμοστεί σε ελληνικές επιχειρήσεις που προχωρούν σε νέες επενδύσεις στην Ελλάδα και σε φυσικά πρόσωπα που προχωρούν στη σύσταση επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα για το κεφάλαιο που εισφέρουν σε αυτές.

 Υπάρχουν φόβοι ότι η διάταξη αυτή θα δημιουργήσει ανάχωμα στην πραγματοποίηση επενδύσεων, και μάλιστα σε μια περίοδο που η οικονομία διψά για αυτές και για νέες θέσεις εργασίας.

www.realestatenews.gr