Οι δυσάρεστες «παρενέργειες» από την αποσύνδεση της υποβολής δήλωσης από την καταβολή του φόρου

Τα λάθη στην υποβολή δηλώσεων πλέον δεν συγχωρούνται ξεκαθαρίζει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών η οποία παρέσχε διευκρινίσεις για την αποσύνδεση της υποβολής δήλωσης από την καταβολή του φόρου.
 

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η αποσύνδεση της υποβολής δήλωσης από την καταβολή του φόρου συνεπάγεται ότι ταυτόχρονα με την οριστικοποίηση υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης (εκτελεστός τίτλος), το ποσό φόρου που θα προκύπτει θα βεβαιώνεται άμεσα στο φορολογούμενο.

 Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης θα εκδίδεται το σημείωμα για την πληρωμή του φόρου στο οποίο περιέχεται ο αριθμός της «Ταυτότητας Οφειλής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ. μέσω «Βεβαιωμένων Οφειλών».

 Ωστόσο το νέο σύστημα φέρνει δύο σημαντικές αλλαγές:

 1) Οι φορολογούμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν φόρους ακόμα και για λανθασμένες δηλώσεις. Όπως διευκρίνισε το υπουργείο, με το νέο καθεστώς με την υποβολή – οριστικοποίηση της δήλωσης – εφόσον είναι χρεωστική – βεβαιώνεται ο φόρος που προκύπτει από αυτή, χωρίς να προαπαιτείται η καταβολή του. Έτσι, σε περίπτωση που μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης διαπιστωθεί ότι αυτή είναι λανθασμένη, δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσής της με την μη καταβολή του φόρου, αλλά ο φορολογούμενος οφείλει να προβεί εκ νέου σε υποβολή δήλωσης.

 2) Σε περίπτωση που δεν εξοφληθούν αυθημερόν οι οφειλόμενοι φόροι ορισμένες κατηγορίες δηλώσεων θα βαρύνονται με τόκους που θα μετρούν από την επόμενη ημέρα υποβολής της δήλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές η ταυτότητα οφειλής εκδίδεται με ημερομηνία λήξης της δόσης την τρέχουσα ημερομηνία. Παρόλο δε που η υποβολή είναι εμπρόθεσμη, αν η καταβολή γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια λειτουργίας των εναλλακτικών δικτύων (όπως web-bαnking) τότε θεωρείται πως έχει καταβληθεί την επόμενη ημέρα και συντρέχει περίπτωση τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

www.in.gr