Τι θα γίνει φέτος με το Ε9

Το έντυπο Ε9 ή «δήλωση στοιχείων ακινήτων» του 2014 πρέπει να υποβληθεί από όσους είχαν κατά τη διάρκεια του 2013 μεταβολές στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που δήλωσαν με τα έντυπα Ε9 των ετών 2005-2013, καθώς και από όσους απέκτησαν για πρώτη φορά ακίνητα μέσα στο 2013.

 Η περίοδος υποβολής του Ε9 του 2014 ξεκινά από τις 17 Φεβρουαρίου και λήγει στις 30 Μαΐου του νέου έτους.

 Για τους φορολογουμένους που δεν είχαν μεταβολές στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους το 2013, ως δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) του έτους 2014 θα λαμβάνεται υπόψη η περιουσιακή κατάσταση όπως έχει ήδη διαμορφωθεί με βάση τις δηλώσεις Ε9 που υποβλήθηκαν την περίοδο 2005-2013.

 Η εκκαθάριση όλων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2014 (από την 1η έως την 30ή Ιουνίου 2014) και τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα προκύψουν θα πρέπει να εξοφληθούν σε έξι μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες θα λήγει στις ακόλουθες προθεσμίες:

 Εως 31 Ιουλίου 2014 η 1η δόση. Εως 29 Αυγούστου 2014 η 2η δόση. Εως 30 Σεπτεμβρίου 2014 η 3η δόση. Εως 31 Οκτωβρίου 2014 η 4η δόση. Εως 28 Νοεμβρίου 2014 η 5η δόση. Εως 31 Δεκεμβρίου 2013 η 6η δόση.

 Τα έντυπα Ε2 (για τα μισθώματα που εισπράχθηκαν εντός του 2013 και τα κενά κτίσματα) και Ε3 (για τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων) οι υπόχρεοι θα μπορούν να τα υποβάλουν από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2014.

www.Realestatenews.gr