Τραπεζικός κλοιός στη φοροδιαφυγή

Σφίγγει ο κλοιός της εφορίας στην φοροδιαφυγή με πολιορκητικό κριό το τραπεζικό σύστημα. Από την Πρωτοχρονιά τέθηκε σε ισχύ ένα νέο καθεστώς υποχρεωτικής πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω του τραπεζικού συστήματος που σαν κύριο στόχο έχει την καταπολέμηση του φαινομένου των εικονικών τιμολογίων αλλά και τον εντοπισμό των πραγματικών εισοδημάτων των φορολογούμενων.

 Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Από την Πρωτοχρονιά ισχύουν τα εξής:

-οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν όλες τις επαγγελματικές τους δαπάνες αξίας άνω των 500 ευρώ μέσω τραπεζικού συστήματος, εφόσον επιθυμούν αυτές οι δαπάνες τους να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Για παράδειγμα, αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας αγοράσει για επαγγελματική χρήση έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή αξίας 600 ευρώ θα πρέπει, εφόσον επιθυμεί να εκπέσει τη συγκεκριμένη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά του, να εξοφλήσει το σχετικό τιμολόγιο μέσω του τραπεζικού συστήματος. Αυτό σημαίνει έκδοση τραπεζικής επιταγής, χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, κατάθεση ή μεταφορά του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης που προμηθεύει τον ελεύθερο επαγγελματία ή την επιχείρηση.

-όλες οι συναλλαγές των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών αξίας άνω των 3.000 ευρώ θα πρέπει υποχρεωτικά να διενεργούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι δεν εκπίπτει η συγκεκριμένη επαγγελματική δαπάνη αλλά και ότι επιβάλλεται και πρόστιμο.

-οι συναλλαγές πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες σε ιδιώτες οι οποίες είναι αξίας άνω των 1.500 ευρώ θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο. Στην περίπτωση που η συναλλαγή εξοφλείται με μετρητά τότε επιβάλλεται πρόστιμο στην επιχείρηση ή τον ελεύθερο επαγγελματία που πραγματοποίησε τη συναλλαγή με μετρητά.

Εν ολίγοις, οι φορολογούμενοι που αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες αξίας άνω των 1.500 ευρώ θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρώνουν με τραπεζικό μέσο συναλλαγής ενώ και οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στις μεταξύ τους συναλλαγές αξίας άνω των 500 ευρώ θα πρέπει να κάνουν το ίδιο.

Αμφιβολίες για την εφαρμογή

Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι το γεγονός πως μια δαπάνη που δεν θα εξοφλείται μέσω τραπέζης δεν θα εκπίπτει αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για να τηρηθεί αυτή η υποχρέωση από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αρμόδια στελέχη τονίζουν, ωστόσο, ότι απαιτείται να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο φοροελεγκτικός μηχανισμός και ειδικά το μητρώο καταθετών το οποίο δίνει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς σχετικά γρήγορη πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ελεγχόμενων.

Από τραπεζικές πηγές σημειώνεται ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη (μόλις 12 ημέρες έχουν περάσει από την Πρωτοχρονιά) για να κριθεί αν το μέτρο της υποχρεωτικής πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω τραπεζών εφαρμόζεται. Θα υπάρχει, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, ξεκάθαρη εικόνα στο τέλος του μήνα. Τονίζουν, ωστόσο, ότι ούτως ή άλλων οι συναλλαγές στις τράπεζες είναι πολύ αυξημένες λόγω της πληρωμής πλέον όλων των φόρων μέσω των τραπεζών.

www.Capital.gr