Οι Αλλαγές για τις ρυθμίσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Οι Αλλαγές για τις ρυθμίσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία 

Με τον νόμο 4225/2014 έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις στις διατάξεις του νόμου 4152/2013 που αφορούν τις ρυθμίσεις χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για να υπαχθεί κάποιος οφειλέτης στην ρύθμιση.

Η ρητή αυτή υποχρέωση είχε προβλεφθεί  στο νόμο 4152/2013 ως βασική προϋπόθεση για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων μέχρι 31/12/2012.

Διευρύνεται επίσης από 5.000 σε 10.000 το όριο για την απαραίτητη προσκόμιση στοιχείων από τους οφειλέτες οι οποίοι πρέπει  να αποδεικνύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος της μηνιαίας δόσης αλλά και να αποδεικνύουν επίσης,  την αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους τη δεδομένη χρονική στιγμή περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το εισόδημά τους, τα χρηματικά διαθέσιμά τους, την ακίνητη περιουσία τους και το σύνολο των οφειλών τους.

www.taxheaven.gr