Παρουσιάση του Κ.Φ.Δ και του ΕΝΦΙΑ απο την ΠΟΕ-ΔΟΥ

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές

Αναλυτικά οι παρουσιάσεις :

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)  εδώ

Δομή νέου Κ.Φ.Ε.  εδώ

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις τουν.4174/2013  εδώ  &  εδώ

Ενημέρωση  σε θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας & δήλωσης στοιχείων ακινήτων  εδώ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ  εδώ

Φ.Π.Α.  εδώ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ο.Π.Σ.TAXIS–TAXISnet ΣΤΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Δ.  εδώ

www.Forologikanea.gr