Νέες αλλαγές στη διαδικασία υποβολής ΦΠΑ

Νέες αλλαγές στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και απόδοσης του φόρου, ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τo iefimerida.gr πριν καλά- καλά. στεγνώσει το μελάνι στις τελευταίες διορθώσεις, με τις οποίες θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση καταβολής 10 ευρώ με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, ως ελάχιστο ποσό.

 

Συγκεκριμένα, σε ημερίδα ενημέρωσης των εφοριακών, στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι λόγω της πλήρους αποσύνδεσης των δηλώσεων από την καταβολή του φόρου, προωθείται διάταξη, η οποία προβλέπει ότι η δήλωση ΦΠΑ θα παραλαμβάνεται χωρίς να χρειάζεται να πληρωθεί το ποσό των 10 ευρώ. Πρόθεση του Υπoυργείου Οικονομικών είναι, επίσης, να επανέλθει η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στις 26 του κάθε μήνα αντί της 20ης.

 

Στην ημερίδα σχετικά με το ΦΠΑ δόθηκαν οι εξής οδηγίες:

 

Η παραγραφή για την επιστροφή ΦΠΑ πλέον είναι στα 5 έτη αντί των 3.Το ποσό της κάθε δόσης, εάν δεν καταβληθεί εγκαίρως, προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο από την επομένη της λήξης της προθεσμίας καταβολής.

 

Η δήλωση παραλαμβάνεται ακόμη και αν δεν καταβληθεί το ποσό που αναγράφεται στη δήλωση για καταβολή με την υποβολή της. Εάν το ποσό αυτό δεν καταβληθεί στις 20 του μήνα ή το μέρος αυτού που δεν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο από την 21ητου μήνα. Εκπρόθεσμες δηλώσεις:

 

 • Ο οφειλόμενος φόρος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ στην προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης.
 •  Η δήλωση παραλαμβάνεται ακόμη και αν δεν καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος με την υποβολή της.Εκπρόθεσμες δηλώσεις: Χρήσεις μέχρι 31.12.13
 •  Επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος- Για το ποσό που ενδεχομένως δεν καταβληθεί με την υποβολή της δήλωσης επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος από την ημερομηνία υποβολής μέχρι την καταβολή.Εκπρόθεσμες δηλώσεις: Χρήσεις από 1.1.14 και εφεξής
 •  Επιβάλλεται τόκος με βάση τους μήνες καθυστέρησης από την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της δήλωσης.Ο τόκος δεν υπολογίζεται κατά την υποβολή της δήλωσης, αλλά κατά το χρόνο καταβολής του φόρου στο Δημόσιο.

 

Εάν υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή του φόρου, επιβάλλεται το πρόστιμο ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης:

 

 •  10%: πάνω από 2 μήνες
 •  20%: πάνω από 1 έτος
 •  30%: πάνω από 2 έτηΕπιβάλλεται για κάθε εκπρόθεσμη ή μη υποβολή δήλωσης:
 •  100 ευρώ: για μηδενικές -πιστωτικές δηλώσεις
 •  1.000 ευρώ: για απλογραφικά βιβλία
 •  2.500 ευρώ: για διπλογραφικά βιβλίαΠρόστιμα – Ανακρίβεια δήλωσης (ανάλογα με το ύψος της διαφοράς που προσδιορίζεται από τον έλεγχο)
 •  10%: για διαφορά 5%-20%.
 •  30%: για διαφορά 20%-50%.
 • 100%: για διαφορά μεγαλύτερη του 50%.Πρόστιμα – Μη υποβολή δήλωσης: 100% στο οφειλόμενο ποσό
 • Επί εκτιμώμενου ελέγχου: 20% στο οφειλόμενο ποσό

www.forologikanea.gr