Ρυθμίσεις δανείων: Πώς να μειώσετε τη δόση σας ακόμη και 70% – Τι προτείνουν οι τράπεζες

– Ξεκαθαρίζουν τα “κόκκινα δάνεια” ύστερα και από την άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών

– Όλα τα κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος δανειολήπτης στο πρόγραμμα προστασίας της πρώτης κατοικίας

– Ενήμερα στεγαστικά δάνεια: Οι προυποθέσεις για ένταξη σε πρόγραμμα διευκόλυνσης με δόση ίση με το 30% του εισοδήματος

Χρονιά “ξεκαθαρίσματος” των κόκκινων δανείων αναμένεται να είναι το 2014 αφού ύστερα και από την άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών οι διοικήσεις των τραπεζών εκτιμούν πως θα αποκαλυφθούν οι “στρατηγικοί κακοπληρωτές”, αυτοί δηλαδή που επιλέγουν να μην εξυπηρετούν τα χρέη τους εκμεταλλευόμενοι το καθεστώς προστασίας της κατοικίας τους.

 

Ρυθμίσεις για τα “κόκκινα” δάνεια

Το 2014 λοιπόν, όπως αναφερει η εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ”, οι ρυθμίσεις θα κινηθούν σε τέσερα επίπεδα ανάλογα με την κατηγορία της χορήγησης, την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη και την πιστοληπτική του συμπεριφορά.

 

Ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Μέχρι και το τέλος του 2014 η πρώτη κατοικία θα προστατεύεται για χρέη προς τις τράπεζες υπό ορισμ΄νες προϋποθέεις όμως, που είναι εισοδηματικές και περιουσιακές. Για τους επόμενους 12 μήνες ο δανειολήπτης που θα ενταχθεί στη ρύθμιση θα πληρώνει μηνιαία δόση που θα κυμαίνεται από 10% – 16% περίπου του μηνιαίου εισοδήματός του. Για να υπαχθεί κάποιος σε αυτή τη ρύθμιση θα πρέπει:

1. Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ

2. Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνλά τις 35.000 ευρώ χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης (μεικτό εισόδημα 50.000 ευρώ).

3. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του να μην υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ εκ των οποίων οι καταθέσεις και οι λοιπές κινητές αξίες να μην είναι ψηλότερες από 15.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω ή για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα παραπάνω όρια των προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 10%.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πληρώνουν ως εξής: Δόση ίση με το 10% τοπυ μηνιαίου εισοδήματος αν αυτό φτάνει εως τις 15.000 ευρω. Για εισόδημα άνω των 15.000 ευρώ θα καταβάλλεται ετήσια δόση 1.500 ευρώ + 20% του υπερβάλλοντος εισοδήματος. Δηλαδή η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 83 ευρώ για καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ, σε 125 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ, σε 208 ευρώ για εισόδημα 20.000 ευρώ, σε 292 ευρώ για εισόδημα 25.000 ευρώ, σε 375 ευρώ για εισόδημα 30.000 ευρώ και σε 458 ευρώ για εισόδημα 35.000 ευρώ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Για τους ελέυθερους επαγγελματίες, η νέα μηνιαία δόση υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όμως δεν μπορεί να είναι χαμηλόετρη της τελευταίας ενήμερης δόσης τους.

Για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να υποβάλει στην τράπεζα αίτηση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου ή μέσα σε δυο μήνες από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση.

 
Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερα στεγαστικά

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης παρέχεται εφάπαξ και για μέγιστη διάρκεια 48 μηνών κατά τη διάρκεια των οποίων η μηνιαία δόση ανέρχεται στο 30% του καθαρού μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος. Τα κριτήρια ένταξης είναι τα εξής:

1. Το δάνειο να είναι στεγαστικό ή ενυπόθηκο καταναλωτικό / επισκευαστικό

2. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ ή τις 200.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω

3. Η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ ή τις 300.000 για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

4. Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ή τις 15.000 για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

5. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ

6. Το ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 15.000 σε ατομικές φορολογικές δηλώσεις και τις 25.000 σε οικογενειακές φορολογικές δηλώσεις

7. Το εισόδημα να έχι υποστεί μείωση κατά 20% σε σχέση με τα αποκτηθέντα εισοδήματα κατά το έτος 2009

Εξατομικευμένες λύσεις

Υπάρχουν επίσης και εξατομικευμένες λύσεις με ρυθμίσεις που παρέχεται μία περίοδος χάριτος όπου ο δανειολήπτης καταβάλει μόνο τους τόκους ή κι ένα μέρος του κεφαλάιου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η τράπεζα επανελέγχει την κατάσταση του δανειολήπτη ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτούς τους διακανονισμούς επιτυγχάνεται μείωση των μηνιαίων δόσεων μετάξύ 50% – 70%.

Τέλος υπάρχει και η δικαστική οδός εφόσον ο δανειολήπτης δε μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

www.yahoo.gr