Ουδέν κρυπτόν από την εφορία με τη νέα χρονιά – Σε ισχύ το νέο ελεγκτικό σύστημα με τα νέα “τεκμήρια”

Τέλος στα “μυστικά” από την Εφορία φιλοδοξεί να βάλει το υπουργείο Οικονομικών με την καθιέρωση έμμεσων τεχνικών ελέγχου που θα αποκαλύπτουν κάθε ευρώ εισοδήματος, κυρίως ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών, το οποίο κρατήθηκε κρυφό και αφορολόγητο. 
 
Από τις αρχές του νέους έτους από το κόσκινο των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου θα περνούν τραπεζικές καταθέσεις, πληρωμές δανείων, πιστωτικές κάρτες, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων, ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, δωρεές, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και γενικά κάθε στοιχείο εσόδων και δαπανών των φορολογουμένων. 
 
Όπως γράφουν “Τα Νέα” όλα τα παραπάνω θα αξιολογούνται προκειμένου να προκύψει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα προηγούμενων ετών και αν αυτό διαφέρει από το δηλωθέν, τότε θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία. 
 
Παραμονή Χριστουγέννων ο γγ Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης υπέγραψε την απόφαση με την οποία ενεργοποιούνται πρακτικά από τις αρχές του έτους οι περιβόητες έμμεσες τεχνικές ελέγχου των φορολογουμένων, ανοίγοντας τον δρόμο για κατάργηση των τεκμηρίων όπως τα ξέρουμε έως σήμερα και για μετάβαση σε ένα σύστημα που θυμίζει τις πρακτικές της IRS, της αμερικανικής φορολογικής αστυνομίας. 
 
Οι έλεγχοι αυτοί μέσα από τρεις τεχνικές, κατά το αμερικανικό μοντέλο, θα δημιουργούν ένα φορολογικό προφίλ για τον πολίτη, θα προσδιορίζουν το εισόδημα τους και θα το αντιπαραβάλλουν με τις φορολογικές δηλώσεις και μάλιστα δεν θα υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά τα προηγούμενα χρόνια που θα εξετάζονται. Αυτό σημαίνει ότι εάν η εφορία κρίνει ότι πρέπει να ελεγχθούν στοιχεία ακόμη και μιας δεκαετίας πίσω, θα το πράττει, προκειμένου να διαπιστώσει την ειλικρίνεια των φορολογικών δηλώσεων. 
 
Άρα, σε κάθε περίπτωση, το βάρος της απόδειξης για τα διαθέσιμα περιουσιακά τους στοιχεία θα φέρουν οι φορολογούμενοι.
 
Αν πετύχει το εγχείρημα, έξι στους δέκα επαγγελματίες που δηλώνουν σταθερά τα τελευταία χρόνια εισόδημα κάτω των 5.000 ευρώ θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα βουνό φόρων που πραγματικά τους αναλογεί, εκτός και εάν πραγματικά μπορούν να αποδείξουν την ειλικρίνεια των φορολογικών τους δηλώσεων. 
 
Με  τη νέα μέθοδο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα προσδιορίζουν το φορολογητέο εισόδημα σε τρεις πυλώνες: α) με βάση τη ρευστότητα του φορολογουμένου, όπου πρακτικά θα αξιολογείται κάθε έσοδα και κάθε πληρωμή μέσα σε ένα έτος, β) με βάση την καθαρή θέση, όπου τα περιουσιακά στοιχεία θα είναι αυτά που θα προδίδουν τα εισοδήματα, και γ) με βάση τις τραπεζικές καταθέσεις και τα μετρητά. 
 
Έσοδα για τα οποία δεν υπήρχε υποχρέωση αποτύπωσης τους στις φορολογικές δηλώσεις, όπως για παράδειγμα έσοδα από τόκους, πωλητήρια συμβόλαια ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίζει νόμιμα παραστατικά με βεβαία ημερομηνία και στοιχεία νομιμότητας. 
 
Από την άλλη πλευρά, δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, ασφαλιστικά προγράμματα ή δαπάνες μέσω πιστωτικών καρτών θα αποτυπώνονται με ευθύνη του φορολογουμένου σε υπεύθυνη δήλωση, αλλά η φορολογική διοίκηση θα σκαλίζει στα αρχεία των επιχειρήσεων και των τραπεζών για να επαληθεύσει το αληθές της δήλωση. Τα μετρητά στο τέλος κάθε χρήσης δηλώνονται ξεχωριστά και αν δεν δηλωθούν ο ελεγκτικός μηχανισμός θεωρεί πως δεν υπάρχουν, επομένων δεν μπορούν στη συνέχεια να εμφανιστούν. 
 
Καθοριστικό παράγοντα για το αποτέλεσμα των ελέγχων με τις έμμεσες τεχνικές διαδραματίζουν οι καταθέσεις. Το ύψος των δηλούμενων καταθέσεων και μετρητών κατά την έναρξη της πρώτης ελεγχόμενης χρήσης, προκειμένου να γίνει δεκτό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο προηγούμενων ετών. Κατ’ ουσία ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών για την κάλυψη διάφορων δαπανών στη συνέχεια αν δεν προκύπτει απ’ τις δηλώσεις…. 

Πηγή:www.newmoney.gr