Προστασία πρώτης κατοικίας υπό όρους

Αντικειμενική αξία έως 200.000 ευρώ, ετήσιο εισόδημα 35.000 ευρώ, συνολική περιουσία 270.000 ευρώ

Χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας, η κυβέρνηση προχωρεί σε ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας με κριτήρια που καλύπτουν το 90% των δανειοληπτών και η οποία προβλέπει επίσης την υποχρεωτική καταβολή ελάχιστης δόσης. Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, οι προϋποθέσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμό είναι:

1. Η αντικειμενική αξία της να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

2. Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη να είναι έως 35.000 ευρώ.

3. Η συνολική περιουσία του να μην ξεπερνά το ποσό των 270.000 ευρώ, εκ των οποίων οι καταθέσεις να είναι 15.000 ευρώ.

Ολα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για όσους έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά και για ανάπηρους.

Επίσης, ο δανειολήπτης θα πρέπει να καταβάλλει ελάχιστη δόση 10% – 15% του μηνιαίου εισοδήματος. Η τρόικα αναμένεται να εξετάσει ξανά το θέμα των πλειστηριασμών τον Ιανουάριο.

Ικανοποίηση τραπεζών

Ικανοποιημένες είναι οι τράπεζες, καθώς θεωρούν ότι ένα σημαντικό ποσοστό δανείων που βρίσκονται στο «κόκκινο», θα μπορέσει να αναβιώσει.

www.kathimerini.gr