Πώς θα γλιτώσουν οι ιδιοκτήτες το φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια

Με ηλεκτρονικά μέσα σκοπεύει να απαλλάξει το υπουργείο Οικονομικών από το φόρο εισοδήματος τους ιδιοκτήτες που δεν εισπράττουν ενοίκια. Το θέμα δεν πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα να διευθετηθεί με νομοθετική παρέμβαση, αλλά τεχνικά με την απαλλαγή των ιδιοκτητών μέσω της χρήσης μιας ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
Οι φορολογούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουν το δικαίωμα να μην δηλώσουν στη φορολογική τους δήλωση το ποσό των μισθωμάτων που δεν εισέπραξαν από κακόπιστους ή δύστροπους ενοικιαστές, καθώς όπως τονίζεται αρμοδίως προκύπτει από το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ότι «εισόδημα που δεν εισπράττεται δεν είναι εισόδημα».
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα είναι ανεξέλεγκτοι στο να μην δηλώνουν τα μισθώματα που δεν εισπράττουν. Αντιθέτως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στο taxisnet το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων, το όνομα και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δύστροπου ή κακόπιστου ενοικιαστή καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία που αφορούν στο εκμισθούμενο ακίνητο. 
Προϋπόθεση για την αποδοχή της σχετικής δήλωσης μη είσπραξης ενοικίων θα είναι να έχει θεωρηθεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω άλλης ηλεκτρονικής εφαρμογής που ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Με βάση τα στοιχεία των ανείσπρακτων μισθωμάτων που θα δηλώνει ο ιδιοκτήτης η εφορία θα πραγματοποιηθεί επαληθεύσεις και διασταυρώσεις. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις θα καλείται στην εφορία και ο ενοικιαστής προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι δεν έχει καταβάλει τα σχετικά μισθώματα. 
Σημειώνεται ότι με το υφιστάμενο καθεστώς που εκπνέει στο τέλος του έτους μαζί με τον υφιστάμενο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο ιδιοκτήτης που επιθυμεί να μην φορολογηθεί για ανείσπρακτα μισθώματα είναι υποχρεωμένος να τα εκχωρήσει στο δημόσιο με την υποβολή σχετικής δήλωσης στην εφορία. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, η εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων έχει πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας

www.Capital.gr