Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας με το πρόστιμο της Α.Π.Δ. και το ειδικό βιβλίο υπερωριών

Ψηφίστηκε τελικά η διάταξη για το πρόστιμο των 10.550 ευρώ για τη μη αναγραφή εργαζομένου στην Α.Π.Δ. και η διάταξη για το Ειδικό Βιβλίο υπερωριών
Δείτε το νομοσχέδιο του Υπουργείο Εργασίας όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ως συνημμένο αρχείο.

www.taxhaeven.gr