Τα εισοδήματα των αυτοαπασχολούμενων στο στόχαστρο της Εφορίας

Την πλήρη ενεργοποίηση έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου, με τις οποίες οι ελεγκτές θα προσδιορίζουν τα εισοδήματα των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, με βάση τα έσοδα και τα έξοδα κάθε ελεγχόμενου, τα περιουσιακά στοιχεία και τις τραπεζικές καταθέσεις και τα δάνειά του προαναγγέλει ο γ.γ. Εσόδων.

Στόχος της Εφορίας είναι τα εισοδήματα των αυτοαπασχολούμενων σημειώνει με συνέντευξή του στον Τύπο της Κυριακής ο γενικός γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.

Οι ελεγκτές της Εφορίας θα προσδιορίζουν τα εισοδήματα των ατομικών επιχειρήσεων μέσω των έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου (έσοδα- έξοδα – περιουσιακά στοιχεία – τραπεζικές καταθέσεις – δάνειά  και άλλες συναλλαγές) των ελεύθερων επαγγελματιών και αν υπάρχει διαφορά ο φορολογούμενος θα καλείται να τη δικαιολογήσει.

Εάν ο αυτοαπασχολούμενος δεν καταφέρει να αποδείξει τη νομιμότητα της προέλευσης των ποσών που δεν κατάφερε να καλύψει, τότε η διαφορά θα καταγράφεται ως αποκρυβέν (μη δηλωθέν) εισόδημα, και θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος που θα υπολογίζεται με συντελεστή φόρου 33%.

Πηγή: www.newmoney.gr