Φόροι – φωτιά για 600.000 αυτοαπασχολούμενους με το νέο σύστημα φορολόγησης

Υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις θα υποστούν το 2014 εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά εμπορικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Αιτία το νέο σύστημα φορολόγησης των εισοδημάτων, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ του χρόνου, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν για το 2013, και το οποίο προβλέπει την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ και των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα, καθώς επίσης και την επιβολή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ του ετήσιου καθαρού φορολογητέου εισοδήματος. Εφόσον το εισόδημα του έτους 2013 είναι μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ, το τμήμα του εισοδήματος πάνω από το όριο αυτό θα φορολογείται με συντελεστή 33%.

Εξαίρεση αποτελούν όσοι έχουν δελτίο παροχής υπηρεσιών (“μπλοκάκι”), αλλά έχουν μέχρι τρεις εργοδότες ή έχουν πάνω από τρεις εργοδότες αλλά ο ένας από αυτούς αποδίδει από 75% και πάνω του ετήσιου εισοδήματος. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα φορολογηθούν ως μισθωτοί.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΕΔΩ ΜΕ ΠΟΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ

Αποτέλεσμα της εφαρμογής του νέου αυτού επαχθούς καθεστώτος φορολόγησης θα είναι να πληρώσουν φόρους-φωτιά το 2014 όλοι οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα υποστούν όσοι αυτοαπασχολούμενοι δήλωσαν το 2012 ετήσια εισοδήματα:

– έως 5.000 ευρώ και δεν βαρύνονται με προστατευόμενα τέκνα

– έως 7.000 ευρώ και βαρύνονται με 1 προστατευόμενο τέκνο

– έως 9.000 ευρώ και βαρύνονται με 2 προστατευόμενα τέκνα

– έως 12.000 ευρώ και βαρύνονται με 3 προστατευόμενα τέκνα

– έως 15.000 ευρώ και βαρύνονται με 4 προστατευόμενα τέκνα

– έως 18.000 ευρώ και βαρύνονται με 5 προστατευόμενα τέκνα

– έως 21.000 ευρώ και βαρύνονται με 6 προστατευόμενα τέκνα

– έως 24.000 ευρώ και βαρύνονται με 7 προστατευόμενα τέκνα κ.ο.κ.

Οι φορολογούμενοι με ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δήλωσαν για το 2012 εισοδήματα κάτω από τα παραπάνω όρια υπερβαίνουν το 85% του συνόλου, δηλαδή πρέπει να είναι τουλάχιστον 600.000, καθώς η παρατεταμένη οικονομική κρίση κατέστησε ζημιογόνες τις περισσότερες ατομικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ή συρρίκνωσε τα καθαρά κέρδη τους σε τέτοιο βαθμό ώστε να δηλώνουν πλέον πενιχρά ποσά εισοδημάτων.

Διπλό χαράτσι λόγω προκαταβολής

Συνεπώς, περίπου 600.000 αυτοαπασχολούμενοι παρέμειναν το 2013 αφορολόγητοι, καθώς τα δηλωθέντα εισοδήματα του έτους 2012 ήταν χαμηλότερα των αφορολογήτων ορίων που προβλέπονταν κατά περίπτωση.

Το 2014, οι 600.000 αυτοί φορολογούμενοι θα πληρώσουν όχι μόνο τον υπέρογκο φόρο που θα προκύψει λόγω της επιβολής του συντελεστή 26% στο σύνολο του φορολογητέου εισοδήματός αλλά και προκαταβολή φόρου 55% έναντι του επόμενου οικονομικού έτους, η οποία θα υπολογιστεί επί του υπέρογκου κύριου φόρου εισοδήματος. Δηλαδή ο κύριος φόρος που θα προκύψει από την εφαρμογή του συντελεστή 26% θα προσαυξηθεί περαιτέρω κατά 55% και έτσι ο τελικός συντελεστής φόρου θα φθάσει το 40,3% (26% Χ 1,55 = 40,3%).

Ακόμα και με ζημιές

Ακόμη κι όσοι από τους 600.000 αυτούς φορολογούμενους δηλώσουν για το 2013 ζημιές ή ποσά καθαρών εισοδημάτων κάτω των 5.000 ευρώ θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες και τα ΙΧ αυτοκίνητα που κατέχουν, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν με τεκμαρτά φορολογητέα εισοδήματα άνω των 5.000 ευρώ στα οποία θα επιβληθεί και πάλι φόρος 26% από το πρώτο ευρώ, ο οποίος θα προσαυξηθεί περαιτέρω κατά 55% λόγω της επιβολής προκαταβολής φόρου για το επόμενο έτος. Έτσι, θα κληθούν, τελικά, να πληρώσουν κι αυτή φόρο με  εξοντωτικό συντελεστή 40,3% αλλά επί εισοδημάτων πλασματικών, άνω των 5.000 ευρώ, που ουδέποτε απέκτησαν.

Ο φόρος που θα κληθεί να καταβάλει το 2014 κάθε φορολογούμενος με ατομική επιχείρηση που το 2013 ήταν ζημιογόνα ή είχε πραγματικό καθαρό εισόδημα κάτω των 5.000 ευρώ θα είναι μεγαλύτερος των 2.015 ευρώ, δηλαδή θα αντιστοιχεί σε ποσό υψηλότερο από το 40,3% των 5.000 ευρώ (5.000 Χ 26% = 1.300 Χ 1,55 = 2.015).

www.money-money.gr