Δέκα κινήσεις για να δικαιολογήσετε τα τεκμήρια διαβίωσης και να φορολογηθείτε λιγότερο

Οι έξυπνες κινήσεις αποδεικνύονται σωτήριες για τα τεκμήρια διαβίωσης, καθώς όσοι καταφέρουν να τα δικαιολογήσουν, δεν θα φορολογηθούν με βάση το…  
 υψηλότερο ποσό του τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά με βάση το χαμηλότερο του δηλωθέντος εισοδήματος.

Παράλληλα, ακολουθώντας δέκα απλές κινήσεις, οι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν και από άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύψουν από την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης επί του τεκμαρτού εισοδήματος καθώς επίσης και από την ενδεχόμενη μη κάλυψη του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, αναφέρει το Εθνος και παρουσιάζει δέκα «όπλα» για να αποφύγουν οι φορολογούμενοι τις «παγίδες» των τεκμηρίων διαβίωσης:

Εισόδημα από πώληση περιουσιακών στοιχείων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ποσά που έχετε εισπράξει μέσα στο 2013 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων όπως πωλήσεις Ι.Χ., ακινήτων, σκαφών αναψυχής κλπ.

Τα δάνεια από τράπεζες συγγενείς
Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογράφο ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Ωστόσο πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη μέσα στο 2013 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης.

Οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών
Τα ποσά που θα εισπράξετε το 2013 είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές, καλύπτουν τα τεκμήρια.

Οι αποζημιώσεις απολύσεων και τα εφάπαξ των ασφαλιστικών ταμείων
Οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακών σχέσεων και τα ποσά των εφάπαξ παροχών που καταβλήθηκαν από τα ταμεία πρόνοιας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς μπορούν να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων

Τα ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα
Τέτοια ποσά είναι για παράδειγμα η αποζημίωση για τα ακίνητα. Τα ποσά αυτά αποδεικνύεται ότι εισπράχθηκαν με βάση τις βεβαιώσεις που πρέπει να εκδίδουν οι φορείς που τα κατέβαλαν

Τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια
Κέρδη από λαχεία, Προπό, Λόττο, Τζόκερ και Προκαθορισμένο Στοίχημα

Οι αποταμιεύσεις από προηγούμενα έτη
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κεφάλαια σας από αποταμιεύσεις προηγούμενων συνεχόμενων ετών, τα οποία ξοδέψατε το 2013.

Κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια
Για τις μετοχές, αυτό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την κάλυψη τεκμηρίων είναι η υπεραξία από την πώληση τους σε τιμή υψηλότερη από την τιμή κτήσης.

Η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων ή συναλλάγματος
Για την κάλυψη τεκμηρίων λαμβάνονται υπόψη και τα χρηματικά ποσά που εισήχθησαν στη χώρα από το εξωτερικό το 2013 και δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέα στη Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα επαναπατρισθέντα κεφάλαια
Τα ποσά που επανεισήχθησαν στην Ελλάδα και φορολογήθηκαν με 5%, μπορούν να χρησιμεύσουν στον φορολογούμενο για την κάλυψη διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.