“Φοροαπαλλαγές τέλος” από το 2014

Μόνο πέντε φοροαπαλλαγές που ισχύουν για επιχειρήσεις και νοικοκυριά φαίνεται ότι ίσως καταφέρει τελικά να «διασώσει» η κυβέρνηση, από την ολική κατάργησή τους. 
 
Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr η  τρόικα πιέζει να καταργηθούν όλα τα φορολογικά κίνητρα που αφορούν στο εισόδημα. Η κυβέρνηση το έχει συνυπολογίσει και στον προϋπολογισμό του 2014, όπου αναμένει αύξηση εισπράξεων από φόρους κατά 4,3 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος.
 
Ήδη με τους προηγούμενους φορολογικούς νομούς καταργήθηκαν οι περισσότερες εκπτώσεις δαπανών από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το εφιαλτικό σχέδιο της τρόικα είναι να  περικοπούν ή να καταργηθούν όλες οι εναπομείνασες εκπτώσεις δαπανών από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αλλά και μεγάλος αριθμός ρυθμίσεων που προβλέπουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, αφορολόγητα όρια για πρώτη κατοικία, αφορολόγητα όρια για κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές ακινήτων, πρόσθετα αφορολόγητα όρια και ειδικά ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα για χιλιάδες κατοίκους ελληνικών νησιών, απαλλαγές πολυτέκνων, αναπήρων και άλλων ομάδων φορολογουμένων.
 
Τι διασώζεται
 
Η κυβέρνηση προτείνει να διασωθούν οι εξής φοροαπαλλαγές:
 
-Για φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα) που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3100 κατοίκους, να ισχύει 50% μεγαλύτερο αφορολόγητο, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. Δηλαδή θα ισχύει 7.500 ευρώ αντί 5.000 ευρώ το χρόνο που ισχύει για μισθωτούς και συνταξιούχους. Μετά θα μειωθεί και αυτό στις 5.000 ευρώ.
 
-Δαπάνες επιστημονικής έρευνας εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά 30%.  Αν αφορούν πάγιο εξοπλισμό, η έκπτωση να επιμερίζεται ισόποσα στα επόμενα τρία χρόνια. Επιπλέον θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στη ΓΓΕΤ του υπουργείου Παιδείας, για να αποφανθεί αν συνιστούν όντως δαπάνες έρευνας. Αν δεν υπάρξει απάντηση εντός 6 μηνών, θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί.
 
-Τα κέρδη από πώληση ρεύματος στη ΔΕΗ από φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και ατομικές πολύ μικρές επιχειρήσεις (με φωτοβολταϊκά έως 10 kw) απαλλάσσονται από φόρο, με κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί. Η έκπτωση θα δίδεται εφόσον τα έσοδα εγγραφούν σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 kw». Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής τους, φορολογούνται κανονικά με τις διατάξεις που ισχύουν.
 
-Επιχειρήσεις σε νησιά κάτω των 3100 κατοίκων φορολογούνται με συντελεστές 40% μειωμένες.
 
-Ασφαλιστικά Ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εταιρίες συλλογικών επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών (μεσιτικά γραφεία κλπ) σε ακίνητη περιουσία, ΑΕΕΑΠ, διατηρούν τις φοροαπαλλαγές  τους.
 
Τι θα χάσουν ανάπηροι – άνεργοι – συνταξιούχοι
 
Εφόσον διασωθούν τελικώς μόνο αυτές οι φοροαπαλλαγές, τότε καταργούνται:
 
1.  οι εναπομείνασες ρυθμίσεις που προβλέπουν εκπτώσεις δαπανών από το φόρο εισοδήματος, μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους. Συγκεκριμένα θα καταργηθούν οι διατάξεις που προβλέπουν έκπτωση από το φόρο εισοδήματος του 10%:
 
– των δαπανών για δωρεές χρηματικών ποσών και διατροφή λόγω διαζυγίου
 
– του ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το 5% του ετησίου εισοδήματος.
 
2. η έκπτωση του 1,5% στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους. Η διάταξη αυτή καταγράφεται στον τόμο με τις φοροαπαλλαγές που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Στουρνάρας με την επισήμανση ότι προκάλεσε την απώλεια εσόδων ύψους 71 εκατ. ευρώ στον φετινό κρατικό προϋπολογισμό.
 
3.  το πρόσθετο αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 2.000 ευρώ, το οποίο ισχύει για αναπήρους, τυφλούς, νεφροπαθείς και λοιπούς πάσχοντες από βαριές ασθένειες, καθώς επίσης και για θύματα πολέμου. Το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν.
 
4.  απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος που ισχύουν για τις συντάξεις των θυμάτων πολέμου, τα επιδόματα των τυφλών, τους μισθούς και τις συντάξεις των αναπήρων.
 
5.  απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που ισχύουν για τα επιδόματα και τις συντάξεις που καταβάλλονται στις πολύτεκνες μητέρες.
 
6. η απαλλαγή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τον φόρο εισοδήματος. Το ΕΚΑΣ που καταβάλλεται σε εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους με βάση εισοδηματικά κριτήρια είναι αφορολόγητο, επειδή δεν θεωρείται εισόδημα.
 
7.  η απαλλαγή του επιδόματος ανεργίας από τον φόρο εισοδήματος.
 
8.  απαλλαγές των αναπήρων και των συνταξιούχων από τα τεκμήρια διαβίωσης.
 
9.  η απαλλαγή των αναπήρων από τα τεκμήρια απόκτησης αυτοκινήτων.
 
10. το αφορολόγητο των 9.000 ευρώ που ισχύει για τους νέους κάτω των 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες με χαμηλό εισόδημα.
 
11. απαλλαγές ατόμων με ειδικές ανάγκες από τη φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών.
 
12.  απαλλαγές των αναπήρων από τα τέλη κυκλοφορίας.
 
13.  απαλλαγές αναπήρων και τριτέκνων από τα τέλη ταξινόμησης οχημάτων.
 
14. απαλλαγές πολυτέκνων από τα τέλη ταξινόμησης οχημάτων.
 
15.  το προσαυξημένο αφορολόγητο πρώτης κατοικίας για τους αναπήρους. Η απαλλαγή της αγοράς πρώτης κατοικίας από τον φόρο μεταβίβασης ισχύει για αξία ακινήτου ως 275.000 ευρώ αντί 250.000 ευρώ, εφόσον αυτός που αποκτά την κατοικία είναι έγγαμος με αναπηρία 67% και άνω.
 
16.  τα προσαυξημένα αφορολόγητα όρια που ισχύουν για τριτέκνους και πολυτέκνους σε περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας.
 
Τι έχει κοπεί ήδη
 
Σύμφωνα με νόμους που έχουν ήδη ψηφιστεί (ν. 4110/2013 και 4172/2013), από το οικονομικό έτος 2014:
 
1) Καταργείται το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 5.000 ευρώ για όλους τους φορολογούμενους που δεν αποκτούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.
 
2) Καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια εισοδήματος για τα προστατευόμενα τέκνα, τα οποία ίσχυσαν μέχρι φέτος στις κλίμακες υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Τα πρόσθετα αυτά αφορολόγητα ανέρχονταν σε 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα του φορολογούμενου και σε 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο από το τρίτο και τα επόμενα. Επίσης, καταργείται η πρόσθετη μείωση φόρου των 60 ευρώ για κάθε τέκνο, η οποία προβλέπεται για φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα και προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για τουλάχιστον 9 μήνες το χρόνο σε παραμεθόριες περιοχές. Όπως προκύπτει από στοιχεία για την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στον τόμο των φοροαπαλλαγών, που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Στουρνάρας, τα πρόσθετα αφορολόγητα των τέκνων και οι εκπτώσεις φόρων για τους κατοίκους των παραμεθορίων περιοχών προκάλεσαν απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 317,8 εκατ. ευρώ κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013.
 
3) Δεν θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων ποσοστά μέχρι 10% από τις δαπάνες για ασφάλιστρα ζωής δίδακτρα φροντιστηρίων, ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, ασφαλιστικές εισφορές, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις και επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων. Όπως προκύπτει από στοιχεία του τόμου των φοροαπαλλαγών, που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Στουρνάρας, οι εκπτώσεις αυτές προκάλεσαν απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 351 εκατ. ευρώ μόνο κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013.
 
4) Καταργείται η φορολόγηση μέρους των κερδών των Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιριών ως επιχειρηματικής αμοιβής με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η ρύθμιση αυτή προκάλεσε απώλεια εσόδων 52,79 εκατ. ευρώ στο φετινό εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου.
 
Αυξήσεις και στον ΦΠΑ
 
Επιπλέον με άλλες ρυθμίσεις που σχεδιάζεται να ισχύσουν από το 2015 και μετά, εξετάζεται να καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου θα καταργηθούν. Σήμερα, στα νησιά του Αιγαίου – πλην Κρήτης – ισχύουν συντελεστές ΦΠΑ μειωμένοι κατά 30% σε σύγκριση με αυτούς που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή ισχύουν συντελεστές 4,5%, 9% και 16%, αντί 6,5%, 13% και 23%. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η τρόικα σχεδιάζουν να καταργήσουν αυτούς τους μειωμένους συντελεστές. Το αποτέλεσμα θα είναι να σημειωθούν ανατιμήσεις από 3,6% έως και 6% στα προϊόντα που διακινούνται και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Η διάταξη που προβλέπει την εφαρμογή μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου καταγράφεται στον τόμο των φοροαπαλλαγών που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Στουρνάρας με την επισήμανση ότι προκάλεσε απώλεια εσόδων ύψους 291,3 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2012 (βάσει στοιχείων για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ του 2012).
 
Στο στόχαστρο θα μπει και ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6,5% που ισχύει για τις πωλήσεις φαρμάκων, εμβολίων, βιβλίων εφημερίδων και περιοδικών, για τα εισιτήρια των θεάτρων καθώς επίσης και για τις υπηρεσίες που παρέχουν τα ξενοδοχεία. Ο συντελεστής αυτός θα αυξηθεί στο 13% ή στο 19%-21%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον τόμο των φοροαπαλλαγών, οι διατάξεις για την εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή 6,5% προκάλεσαν το 2012 απώλεια εσόδων ύψους 533,4 εκατ. ευρώ!