Τρεις αλλαγές-ανάσα για όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία

«Ελευθέρας» (χωρίς δηλαδή ιδιαίτερα δικαιολογητικά, βεβαιώσεις οφειλών, φορολογικές ενημερότητες, κατάσταση κινητής και ακίνητης περιουσίας) δίνει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε όσους χρωστούν έως 10.000 ευρώ, προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η τροπολογία που καταθέτει στη Βουλή ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης -και την οποία δημοσιεύει ολόκληρη η «Η»- «χαλαρώνει» τους ελέγχους για την υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών έως 10.000 ευρώ για ληξιπρόθεσμα χρέη, είτε έως 31/12/2012 είτε από 1/1/2013 και, παράλληλα, επιτρέπει τις ρυθμίσεις χρεών (ανεξαρτήτως ύψους οφειλής) στα Ταμεία για όσους δεν έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.

Οι τρεις αλλαγές που στόχο έχουν να φέρουν περισσότερους στο… ταμείο και να αυξηθούν τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν:

1. Για οφειλές μέχρι 10.000 ευρώ, η υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνεται χωρίς την προσκόμιση ιδιαιτέρων δικαιολογητικών, την απόδειξη από τον οφειλέτη της αδυναμίας εξόφλησης του χρέους, λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το εισόδημα, τα χρηματικά διαθέσιμα, την ακίνητη περιουσία ή και το σύνολο των οφειλών του σε άλλους φορείς.

2. Σε ρύθμιση θα μπορούν να μπουν και οφειλέτες εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και δεν έχουν καταδικαστεί (η διάταξη του ν. 4152/13 τους είχε αποκλείσει). Η τροποποίηση γίνεται με την επίκληση του «τεκμηρίου της αθωότητας του κατηγορούμενου για τον οποίο δεν έχει ακόμη αποφανθεί το αρμόδιο δικαστήριο» και θα ισχύει για όλους τους οφειλέτες, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.

3. Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης, ως δικαιολογητικού για την υπαγωγή στη ρύθμιση, φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών).

Οι αλλαγές 
Η τροπολογία Βρούτση, με τρεις διατάξεις, τροποποιεί τα έως σήμερα ισχύοντα και προβλέπει συγκεκριμένα:

«Η υπαγωγή στη ρύθμιση για οφειλές άνω των 10.000 ευρώ γίνεται μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποδεικνύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος της μηνιαίας δόσης και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους τη δεδομένη χρονική στιγμή περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το εισόδημά τους, τα χρηματικά διαθέσιμά τους, την ακίνητη περιουσία τους και το σύνολο των οφειλών τους» (δηλαδή οι υποχρεώσεις που ίσχυαν για τους οφειλέτες με χρέος έως 5.000 ευρώ επεκτείνονται σε όσους χρωστούν έως 10.000 ευρώ).

Η νέα ρύθμιση υπολογίζεται ότι «ευνοεί» περίπου 465.000 οφειλέτες του ΙΚΑ (263.540) και του ΟΑΕΕ (201.000) που χρωστούν έως 10.000 ευρώ ο καθένας. Ειδικά στον ΟΑΕΕ οι ελεύθεροι επαγγελματίες με χρέη από εισφορές έως 10.000 ευρώ φτάνουν το 53% του συνολικού αριθμού των οφειλετών.

«Για οφειλές από 10.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ κρίνεται από τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού».

«Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή».

Πηγή www.imerisia.gr