Ποιές είναι οι αλλαγές στους φόρους για 1 εκατ. επαγγελματίες – Παραδείγματα

Τις σοβαρές συνέπειες από τις αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης θα υποστούν το 2014 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι. Αισθητά μεγαλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια θα είναι τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν στην Εφορία για τα εισοδήματα που απέκτησαν φέτος. Το βαρύτερο πλήγμα θα δεχθούν όσοι υπαχθούν στα τεκμήρια ή δηλώσουν μέχρι 55.000 ευρώ. Η κατάσταση βελτιώνεται από τα 60.000 ευρώ και πάνω.

Οι φορολογούμενοι αυτοί, εξαιτίας των φορολογικών ανατροπών, θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να πληρώσουν υπέρογκους φόρους για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος.

Η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ, η κατάργηση των φοροαπαλλαγών και η επιβολή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ του ετήσιου εισοδήματος, που προβλέπει το νέο φορολογικό σύστημα, εκτινάσσει στα ύψη τη φορολογική επιβάρυνση εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, τα ποσά των φόρων που θα προκύπτουν θα αντιστοιχούν σε ποσοστά μεγαλύτερα του 50% των δηλούμενων εισοδημάτων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίζουν το ύψος του τελικού φορολογητέου εισοδήματος σε επίπεδο πολλαπλάσιο του πραγματικού.

Στους χαμένους του νέου φορολογικού συστήματος είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσια εισοδήματα έως 55.000 ευρώ και όσοι πιαστούν στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων διαβίωσης. Αντίθετα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι επιτηδευματίες με εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ θα δουν τη φορολογική τους επιβάρυνση να μειώνεται το επόμενο έτος.

Το «Εθνος» παρουσιάζει σήμερα τις φορολογικές ανατροπές που έρχονται το επόμενο έτος στα εισοδήματα περίπου 1.000.000 ελεύθερων επαγγελματιών και εμποροβιοτεχνών, αλλά και τις κινήσεις που οδηγούν σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και τα κλειδιά για να αποφύγουν οι επαγγελματίες τον φορολογικό έλεγχο.

Το νέο φορολογικό καθεστώς που ενεργοποιείται το 2014 για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιτηδευματίες προβλέπει:

Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ και των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων εισοδήματος που κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών.

Επιβολή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ στο σύνολο του ετήσιου εισοδήματος που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (από ατομική εμπορική επιχείρηση, ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα), εφόσον το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Εάν το εισόδημα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, τότε το τμήμα του εισοδήματος μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ θα φορολογείται με 26% και το τμήμα του εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ θα φορολογείται με 33%.

Διατήρηση των «τσουχτερών» τεκμηρίων διαβίωσης, τα οποία προσδιορίζουν τεκμαρτά εισοδήματα μεγαλύτερα των 5.700 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως τους αυτοαπασχολούμενους που διαθέτουν μια κατοικία ή διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία και έχουν κι ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Για κάθε φορολογούμενο το ελάχιστο τεκμήριο ανέρχεται σε 2.500 – 3.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται με επιπλέον 1.200 – 3.200 ευρώ για κάθε διαμέρισμα από 30 τ.μ. έως 80 τ.μ. στο οποίο διαμένει και με επιπλέον 2.000 – 4.000 ευρώ για κάθε ΙΧ αυτοκίνητο κυβισμού μέχρι 1.200 κ.εκ. που κατέχει. Για διαμερίσματα μεγαλύτερα των 80 τ.μ., για μονοκατοικίες, καθώς επίσης για ΙΧ άνω των 1.200 κ.εκ., τα τεκμήρια είναι ακόμη μεγαλύτερα και τα συνολικά ετήσια εισοδήματα που προσδιορίζουν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ στις περισσότερες περιπτώσεις. Ετσι, ακόμη και όσοι αυτοαπασχολούμενοι έβαλαν ή πρόκειται να βάλουν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους, ή είχαν ζημιά από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, θα φορολογηθούν το 2014 για ετήσια «καθαρά κέρδη» ύψους πολύ μεγαλύτερου των 3.000 ευρώ αφού η Εφορία θα προσδιορίσει τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματά τους με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και θα επιβάλει φόρο με συντελεστή 26%.

Κατάργηση των φοροαπαλλαγών που μέχρι σήμερα οδηγούσαν σε μείωση του φόρου (ενοίκια, ιατρικά έξοδα, στεγαστικό δάνειο, δίδακτρα κλπ.).

Κατάργηση του μέτρου συλλογής αποδείξεων για την κάλυψη του 25% του εισοδήματός τους.

Παραμένει το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Για κάθε υποκατάστημα το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται σε 600 ευρώ. Τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ θα καταβάλλουν οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή / και νομικό πρόσωπο.

7 Διατηρείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Στο ποσό του φόρου υπολογίζεται προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος με συντελεστή 55%.

Επιβαρύνσεις για όσους αμείβονται με «μπλοκάκι»

Με την κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών και των συνταξιούχων και όχι με την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών θα φορολογούνται, υπό προϋποθέσεις, όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Για τους νέους επιτηδευματίες, κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, θα ισχύει μειωμένος φόρος στο 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.

Τα επιπλέον 40.000 ευρώ θα φορολογούνται με συντελεστή 26% και για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος 33%. Νέοι επιτηδευματίες θεωρούνται όσοι έκαναν έναρξη εργασιών εντός του 2013.

Οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών εφόσον:

  • Παρέχουν τις υπηρεσίες τους με βάση έγγραφη σύμβαση που έχουν συνάψει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο και
  • Παρέχουν υπηρεσίες μέχρι και σε 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών.

Οσοι αμείβονται με μπλοκάκι και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών, δεν μπορούν να αφαιρούν δαπάνες από το φορολογητέο εισόδημά τους, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές. Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, πάντως, το τέλος επιτηδεύματος παραμένει στα 500 ευρώ.

Προσοχή: Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών που αναφέρεται στο άρθρο 31 του Ν. 2238/1994, δηλαδή δεν μπορούν να εκπέσουν από το εισόδημά τους καμία άλλη δαπάνη εκτός από τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Παραδείγματα
1
 Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 5.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα. Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ 4.184 ευρώ. Εχει καταχωρίσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους 2.424 ευρώ (τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες). Παράλληλα ο συγκεκριμένος φορολογούμενος είναι και μισθωτός σε μια εταιρεία και έχει ετήσιο εισόδημα 14.300 ευρώ.

Για τα εισοδήματα του 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων για εισόδημα:

Α. εργοδότης: 5.000 ευρώ

Β. εργοδότης: 3.000 ευρώ

Σύνολο: 8.000 ευρώ

Ασφαλιστικές εισφορές: 4.184 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 3.816 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες: 14.300 ευρώ

Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος οικ. έτους 2014: 18.116 ευρώ.

– Φόρος εισοδήματος με την κλίμακα των μισθωτών: 1.885,52 ευρώ.

2 Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 15.000 ευρώ και 3.000 ευρώ αντίστοιχα. Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ 4.184 ευρώ. Επίσης έχει καταχωρίσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους 8.424 ευρώ (τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες).

Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων και για εισόδημα

Α. εργοδότης: 15.000 ευρώ

Β. εργοδότης: 3.000 ευρώ

Σύνολο: 18.000 ευρώ.

Από το εισόδημα αυτό θα αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές: 4.184 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα οικ. έτους 2014: 13.816 ευρώ

– Φόρος εισοδήματος με βάση την κλίμακα των μισθωτών: 939,52 ευρώ.

Πηγή www.ethnos.gr