Νέος Νόμος – Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Υπερχρεωμένες Επιχειρήσεις

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Για Ρύθμιση Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων
& Επιχειρήσεων-Εμπόρων, η Νομοθεσία Προβλέπει:

Ρυθμίσεις οφειλών Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών σε:

  • Καταναλωτικά δάνεια – Πιστωτικές κάρτες
  • Στεγαστικά – Επισκευαστικά – Ανοιχτά Δάνεια
  • Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών με υπαγωγή στο ν. 3869/10 και μείωση έως εκμηδενισμό του αρχικού δανειζόμενου κεφαλαίου
  • Μείωση της αρχικής διάρκειας αποπληρωμής έως και 20 χρόνια με ταυτόχρονη μείωση της δόσης και περίοδο χάριτος έως τέσσερα έτη χωρίς επιβάρυνση τόκων
  • Σε περιπτώσεις  ύφεσης των εισοδημάτων σας λόγω περικοπών, λόγω απώλειας της εργασίας σας ή λόγω προβλημάτων υγείας κλπ., πολύ χαμηλή δόσηέως και μηδενική, ανάλογη των οικονομικών σας δεδομένων, για τέσσερα χρόνια και παραγραφή του υπολοίπου των δανείων σας, με την πάροδο των τεσσάρων ετών.

      Συνεργαζόμενοι Δικηγόροι και Οικονομολόγοι της Εταιρίας μας αναλαμβάνουν διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν ευδοκιμήσει εξωδικαστικά και οδηγηθεί βάσει του νόμου 3869/10 στο ειρηνοδικείο, οι συνεργαζόμενοι Δικηγόροι αναλαμβάνουν να σας παρέχουν πλήρη νομική κάλυψη.
      Οι Οικονομολόγοι & Νομικοί μας συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τουςκαθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας, να παρακολουθούν, να συμβουλεύουν και να παρεμβαίνουν όπου χρειαστεί, ώστε να σας διασφαλίσουμε ομαλή αποπληρωμή  τυχόν ποσού που το δικαστήριο θα έχει ορίσει και στη λήξη της τετραετίας, κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για επικύρωση της εξόφλησης από το Ειρηνοδικείο και τη πλήρη εξασφάλισή σας προς τις τράπεζες.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

      Με το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους οφειλέτες ή οφειλέτες που δεν έχει γίνει καταγγελία της δανειακής τους σύμβασης, δημιουργείται έναςμηχανισμός αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων, που βασίζεται αποκλειστικά στηντρέχουσα οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη και όχι σε αυτήν που βρισκόταν, κατά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης με το πιστωτικό ίδρυμα.
      Η μηνιαία καταβολή για δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα μόνο, με  εμπράγματη εξασφάλιση (εγγραφή προσημείωσης – υποθήκης) πάνω  στην κύρια κατοικία του δανειολήπτη, μειώνεται στο 30% του καθαρού οικογενειακού εισοδήματος.
      Διευκολύνονται όσοι προσπαθούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τουςκαι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν.3869/10.
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη μέση ελληνική οικογένεια που βιώνει μία σημαντική μείωση των εισοδημάτων της από την αρχή της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα.
     Με το νομοσχέδιο θα ρυθμίζονται συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων που συνήφθησαν μεταξύ φυσικών προσώπων και τραπεζών μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2010, ενώ όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα έχουν προθεσμία υπαγωγής γιαδιάστημα έξι μηνών μετά την ψήφιση του νόμου και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διάστημα που μπορεί να παραταθεί με νεώτερη υπουργική απόφαση. Η ευκαιρία δίνεται σε περισσότερους από 100.000δανειολήπτες ενήμερων δανείων αλλά και σε όσους δεν έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ Ή ΠΤΩΧΕΥΣΗ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΜΠΟΡΩΝ

  • Καταναλωτικά δάνεια – Πιστωτικές κάρτες
  • Στεγαστικά για Επαγγελματική Στέγη – Επαγγελματικά δάνεια, Ανοιχτά δάνεια
  • Οφειλές προς Ταμεία, Εφορίες, Προμηθευτές κλπ.

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία εξυγίανσης βάση του νέου νόμου ή τη πτωχευτική  διαδικασία και όσων δεν υπάγονται στο ν. 3869/2010 προστατεύοντας τα συμφέροντά τους, κατά το μέγιστο δυνατό.