Σχέδιο – Αυξάνεται η φορολογία για τα μεσαία Ι.Χ. – Θα πληρώνουν με βάση την αξία και όχι τα κυβικά

Ριζικές αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης της κατοχής και χρήσης ΙΧ αυτοκινήτων προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο οι υπολογισμοί των πάσης φύσεως επιβαρύνσεων να γίνονται το επόμενο έτος με βάση τις αξίες των οχημάτων και όχι με βάση τον κυβισμό, όπως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με το σχέδιο που προωθείται, για να προσδιοριστούν τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης, του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και των τελών κυκλοφορίας θα λαμβάνονται υπόψη οι εργοστασιακές αξίες των ΙΧ αυτοκινήτων.

Η εξέλιξη αυτή – σύμφωνα με ορισμένους παράγοντες της αγοράς- ενδέχεται να οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τα αυτοκίνητα χαμηλού και μεσαίου κυβισμού και στην φορολογική ελάφρυνση των ΙΧ μεγάλου κυβισμού.

Με βάση το ισχύον σήμερα νομοθετικό καθεστώς, το ετήσιο τεκμήριο διαβίωσης κάθε ΙΧ αυτοκινήτου υπολογίζεται με βάση τον κυβισμό. Έτσι ορισμένα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού με αξία που δεν απέχει πολύ από άλλα αυτοκίνητα μεσαίου κυβισμού επιβαρύνονται με τεκμήρια δυσανάλογα υψηλά.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

 Είναι χαρακτηριστικό ότι ΙΧ 1.400 κυβικών εκατοστών ηλικίας 4 ετών επιβαρύνεται με τεκμήριο διαβίωσης 5.000 ευρώ και ένα άλλο 3.000 κυβικών ίδιας παλαιότητας έχει τεκμήριο 18.000 ευρώ αν και η αγοραία τιμή του είναι υψηλότερη κατά 9.000 ευρώ περίπου. Η ίδια μεγάλη ψαλίδα υπάρχει και στα τέλη κυκλοφορίας. Το ΙΧ των 1.400 κ.εκ. πληρώνει μόλις 140 ευρώ ενώ το αυτοκίνητο των 3.000 κ.εκ. επιβαρύνεται με 880 ευρώ.   

 Ο φόρος πολυτελείας

Επιπλέον, με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, επιβαρύνονται με φόρο πολυτελούς διαβίωσης φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους ΙΧ αυτοκίνητα άνω των 1928 κ.εκ., η εμπορική αξία των οποίων είναι κατά πολύ χαμηλότερη από άλλα ΙΧ κυβισμού κάτω των 1928 κ.εκ., τα οποία απαλλάσσονται.

 Οι ανατροπές στη φορολογία των ΙΧ αυτοκινήτων έχουν ήδη δρομολογηθεί από τον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, ο οποίος προχώρησε στη σύσταση μιας άτυπης επιτροπής εμπειρογνωμόνων και ανέθεσε σ’ αυτήν το έργο της κατάρτισης αναλυτικού πορίσματος με προτάσεις για την εφαρμογή ενός νέου τρόπου φορολόγησης βασιζόμενου στην αξία και όχι στον κυβισμό. Η επιτροπή ολοκλήρωσε πρόσφατα τις εργασίες της και συνέταξε πόρισμα το οποίο παρέδωσε στον κ. Μαυραγάνη.

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

Το πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει μια σειρά από εναλλακτικές προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες, για τον προσδιορισμό των τεκμηρίων, των φόρων πολυτελούς διαβίωσης και των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε κάθε ΙΧ αυτοκίνητο, θα λαμβάνονται υπόψη:

  • η αρχική εργοστασιακή του αξία, δηλαδή η αξία που είχε όταν ταξινομήθηκε («πήρε πινακίδες») για πρώτη φορά, με βάση την οποία υπολογίστηκε το τέλος ταξινόμησης κατά την εισαγωγή του στην Ελλάδα και τον εκτελωνισμό του
  • οι τιμοκατάλογοι που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να υπολογίζουν τις αποζημιώσεις
  • συνδυασμός και των δύο πηγών πληροφόρησης, δηλαδή και των στοιχείων για τις εργοστασιακές αξίες και των στοιχείων για τον τρόπο υπολογισμού των αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες. 

Επί των τιμών, που θα προσδιορίζονται με βάση τα παραπάνω στοιχεία, θα εφαρμόζονται συντελεστές απομείωσης ανάλογα με τα έτη κυκλοφορίας, δηλαδή με κριτήριο την παλαιότητα του αυτοκινήτου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

Κατάθεση πινακίδων “με το μήνα”

 Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, στο πόρισμα προτείνεται να αλλάξει ριζικά το σύστημα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας καί με το να δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους που έχουν υποβάλει δήλωση ακινησίας («έχουν καταθέσει πινακίδες») να παίρνουν πίσω τις πινακίδες και να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας μόνο για τους μήνες που υπολείπονται έως το τέλος του έτους. Με το σημερινό καθεστώς ακόμη και το Δεκέμβριο να άρει την ακινησία ενός ΙΧ ο φορολογούμενος, καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας για το σύνολο του έτους.

Όλες οι προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να υιοθετηθούν και να ισχύσουν για τα μεν τεκμήρια διαβίωσης από το οικονομικό έτος 2015 (από την 1η Ιανουαρίου 2014), ενώ για τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης και τα τέλη κυκλοφορίας, από το τέλος του 2014.

Πηγή.  www.money-money.gr