Λήγει η προθεσμία για την υποβολή Ε9 νομικών προσώπων

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία  για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων. (Ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους τα Νομικά πρόσωπα την 1.1.2013)

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3427/2005:
1..
 Νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι 30.6.2013 (παράταση μέχρι την 30.11.2013  ΠΟΛ.1159/28.6.2013), στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως είναι διαμορφωμένη κατά την 1.1.2013.

www.Taxheaven.gr