Κατασχέσεις και διώξεις για είσπραξη φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

Επιλεκτικά και στοχευμένα μέτρα,  αντί για «οριζόντιες» μειώσεις μισθών και συντάξεων, δεσμεύεται πως θα λάβει η κυβέρνηση  το 2014, με στόχο να εκμηδενίσει το δημοσιονομικό κενό και θα  εμφανίσει τελικά και δημοσιονομικό πλεόνασμα 205 εκατ. ευρώ .
 
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του newmoney.gr με βάση το σχέδιο του προϋπολογισμού όμως, ακόμα και χωρίς νέα μέτρα και μειώσεις μισθών και συντάξεων, με τις αλλαγές που δρομολογεί, η κυβέρνηση υπολογίζει ότι θα βάλει βαθιά το «μαχαίρι» στα κονδύλια για μισθούς στο δημόσιο, ενώ θα επιτύχει και αύξηση στις εισπράξεις από φόρους με κάθε δυνατό τρόπο.
 
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, η επίτευξη αυτών των στόχων εδράζεται στα πρωτογενή πλεονάσματα του 2013 (που δημιουργούν καλύτερη αφετηρία για στον Προϋπολογισμό του 2014) αλλά προβλέπει και την εφαρμογή δεκάδων νέων μέτρων από τον Ιανουάριο και μετά. Μεταξύ άλλων προβλέπεται:
 
1ον: μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και ενίσχυση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, με ποινικές διώξεις, κατασχέσεις κλπ.
 
2ον: Είσπραξη περίπου 270 εκατ. ευρώ από φόρους του 2014, όπως είναι η επιβολή τέλους παραμονής και πλόων, ο φόρος υπεραξίας στην κινητή και ακίνητη περιουσία, την φορολόγηση των αποθεματικών που δεν είχαν φορολογηθεί κλπ
 
3ον:Περικοπή κατά 280 εκατ. ευρώ στο κονδύλι για μισθούς στο δημόσιο λόγω μείωσης των προσλήψεων (όπως πχ στους εκπαιδευτικούς για τους οποίους αυξήθηκε το ωράριο εργασίας), απολύσεις, διαθεσιμότητα, αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις, αλλά και πλήρη εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο στενό δημόσιο.
 
4ον: «Μαχαίρι» στις λειτουργικές δαπάνες στο δημόσιο, 
 
5ον: αναδιάρθρωση και συγχωνεύσεις κρατικών φορέων,
 
6ον:μείωση κατά 65 εκατ. ευρώ των κρατικών επιχορηγήσεων σε φορείς, δήμους, ΔΕΚΟ κλπ .
 
7ον:    Ελεγχος και μείωση των δαπανών στον τομέα της υγείας, με εξοικονόμηση, μεταξύ άλλων, από τη συγχώνευση νοσοκομειακών μονάδων.
 
8ον:  εξοικονόμηση τουλάχιστον 600  εκατ. ευρώ από καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής σε πολλά Ταμεία με μέτρα όπως:
 
– Αλλαγές στον ΟΑΕΕ, με οργανωτική αναδιάρθρωση του φορέα, διεύρυνση της ασφαλιστικής του βάσης και βελτίωση της εισπραξιμότητας με πιέσεις στους ασφαλισμένους να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
 
– Συμψηφισμός ή «ψαλίδι» κρατικών επιδοτήσεων, επιστροφών φόρου κλπ  σε όσους χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές, μέσω συνεχών διασταυρώσεων.
 
– Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, με απειλές κατασχέσεων κλπ.
 
– Πλήρης καταγραφή, στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», του συνόλου των εργοδοτών και εργαζομένων μισθωτής εργασίας.
 
– διασταύρωση αυτών των στοιχείων με τα στοιχεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) των εργοδοτών μέσω των οποίων καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συνέπεια των εργοδοτών στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
 
– Μηχανισμός είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με υποχρεωτική δήλωση και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μέσω των ΑΠΔ για το σύνολο των εργοδοτών.
 
– Μηχανισμός είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΤΑΠΙΤ).
 
– Καθολικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις μεταξύ των δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 
9ον: Καθολική εφαρμογή ήδη ψηφισμένων μέτρων που έχουν περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο, ύψους περίπου 3,4 δισ. ευρώ, όπως οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις κλπ, αποφεύγοντας όμως στην εφαρμογή του νέου μισθολογίου στους ενστόλους (88 εκατ. ευρώ στους μισθούς και 162 εκατ. ευρώ στις συντάξεις) ή την επιβολή εισφοράς επί του τζίρου των επιχειρήσεων, το οποίο θα ενίσχυε τα έσοδα του ΟΑΕΕ.
 
Όλα τα μέτρα πάντως τελούν και υπό την αίρεση της Τρόικα, που αμφισβητεί σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα που θα έχουν.