Σε κατασχέσεις για χρέη προχωρά το ΥΠΟΙΚ

Σε κατασχέσεις επιστροφών φόρου και αγροτικών επιδοτήσεων προχωρά η εφορία, σε μια προσπάθεια να εισπράξει χρέη προς το δημόσιο, ακόμα και αυτά που δεν έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα.

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία του υπουργείου Οικονομικών δεν θα γλιτώσουν ούτε οι φορολογούμενοι που έχουν να λάβουν επιστροφή φόρου κάτω των 1.500 ευρώ. Σύμφωνα με την διάταξη, οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν και σε κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως αναφέρουν σημερινά δημοσιεύματα, η συγκεκριμένη διάταξη για αυτεπάγγελτο συμψηφισμό οφειλών προς το δημόσιο ενεργοποιήθηκε στις αρχές του 2012 με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών με την οποία είχε διευκρινιστεί ότι:

– Σε συμψηφισμό υπόκεινται οι βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι. Επίσης σε συμψηφισμό υπόκεινται οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή ή καταβάλλονται τμηματικά, λόγω υπαγωγής τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε έκτακτη ρύθμιση βάσει νόμου. Στην περίπτωση αυτή ο συμψηφισμός δεν γίνεται μόνο με την πρώτη ανεξόφλητη δόση, αλλά υποχρεωτικά με όλο το ποσό της οφειλής προς το Δημόσιο. Επιπλέον, σε συμψηφισμό υπόκεινται και οι οφειλές που έχουν παραγραφεί, εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία παραγραφής τους.

– Συμψηφισμός μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα, δηλαδή χωρίς να υποβάλει σχετική αίτηση ο δικαιούχος της απαίτησης κατά του Δημοσίου. Ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός επιτρέπεται ακόμη και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης.

– Ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, διενεργείται και σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι ταυτόχρονα και δικαιούχος επιστροφής φόρου ή άλλης χρηματικής απαίτησης κατά του Δημοσίου μικρότερης των 1.500 ευρώ.

www.forologikanea.gr