Τι θα πληρώσετε με το νέο φόρο ακινήτων – αναλυτικά παραδείγματα

Μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους με ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 300.000 ευρώ και λιγότερους φόρους για τους έχοντες μικρή αστική περιουσία, τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και τους αγρότες φέρνει το νέο σχέδιο για τη φορολογία των ακινήτων, με το οποίο συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ.

Με το νέο σχέδιο επιβάλλεται διπλός φόρος (κύριος και συμπληρωματικός) για τους φορολογουμένους που έχουν στην κατοχή τους κτίσματα και εντός σχεδίου οικόπεδα συνολικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Ουσιαστικά, το φορολογικό βάρος μεταφέρεται από τους φορολογουμένους που κατέχουν μικρής αξίας κτίσματα, εντός σχεδίου οικόπεδα και αγροτεμάχια, σε όσους διαθέτουν αστικά ακίνητα μεγάλης αξίας.

Με το νέο σχέδιο υπολογίζεται ότι θα βεβαιωθούν φόροι ύψους 3,24 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 660 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τον νέο ΦΑΠ. Ο εισπρακτικός στόχος από 2,9 δισ. ευρώ περιορίζεται στα 2,65 δισ. ευρώ. Όπως δηλώνει κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας με την πρόταση των βουλευτών των δυο κομμάτων δημιουργείται «τρύπα» περίπου 250 εκατ. ευρώ, η οποία μπορεί να καλυφθεί με περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο νέος φόρος ακινήτων ο οποίος προτείνεται να ονομαστεί Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΦΙΑ) θα αποτελείται από τον κύριο φόρο και τον συμπληρωματικό. Ειδικότερα:

1. Κύριος Φόρος: Θα επιβαρύνει όλες τις κατηγορίες ακινήτων, δηλαδή κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμών και αγροτεμάχια. Θα επιβάλλεται αυτοτελώς σε κάθε ακίνητο και θα υπολογίζεται επί των επιφανειών ως εξής:

– Κτίρια: Ο συντελεστής του βασικού φόρου θα κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ ανά τ.μ. ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται κάθε ακίνητο. Συνολικά προβλέπονται 12 φορολογικά κλιμάκια (το νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων προέβλεπε για τα κτίρια συντελεστή βασικού φόρου κυμαινόμενο από 2,3 έως 17 ευρώ ανά τ.μ. σε 20 φορολογικά κλιμάκια). Για τα κτίρια ειδικών συνθηκών (διατηρητέα, υπό απαλλοτρίωση κ.λπ.) προβλέπεται μειωτικός συντελεστής 0,5, ο οποίος θα περιορίζει τον τελικό φόρο κατά 50%. Οι βοηθητικοί χώροι για κάθε είδους κτίριο θα φορολογούνται με το 10% του κανονικού συντελεστή βασικού φόρου. Απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίσματα (μαντριά, στάνες, στάβλοι, κοτέτσια, θερμοκήπια, χώροι αποθήκευσης προϊόντων φυτικής παραγωγής κ.λπ.).

Ο φόρος για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα είναι χαμηλότερος από 4,4% έως 21,6% σε σύγκριση με το «χαράτσι» της ΔΕΗ. Μεσοσταθμικά, ο νέος φόρος θα είναι μειωμένος κατά 16% σε σύγκριση με το ΕΕΤΑ.

– Οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμών: Ο βασικός φόρος θα κυμαίνεται από 3 ευρώ το στρέμμα έως 9.000 ευρώ το στρέμμα σε 25 κλιμάκια. Υπολογίζεται ότι θα είναι χαμηλότερος από 70% έως 90% σε σχέση με τον ΕΝΦΑ (μεσοσταθμική μείωση 83%).

– Αγροτεμάχια: Ο βασικός φόρος ορίζεται στο 1 ευρώ ανά στρέμμα από 1,5 ευρώ το στέμμα που προβλέπει το νομοσχέδιο για τον ΕΝΦΑ. Προβλέπεται επίσης συντελεστής θέσης κλιμακούμενος από 1 έως 3, συντελεστής άρδευσης 1,1, συντελεστής χρήσης 0,1 για τις δασικές εκτάσεις, 0,5 για τους βοσκοτόπους, 2 για τις καλλιέργειες κάθε είδους, 5 για τα λατομεία και 8 για τις υπαίθριες εκθέσεις. Στις εκτάσεις υπό απαλλοτρίωση θα εφαρμόζεται μειωτικός «συντελεστής απαλλοτρίωσης» 0,75, ενώ για τις εκτάσεις που περιλαμβάνουν και κατοικία εξοχική ή κύρια άνω των 150 τετραγωνικών μέτρων, θα εφαρμόζεται συντελεστής κατοικίας 5. Καταργείται ο συντελεστής απόστασης από τη θάλασσα, ο οποίος προβλεπόταν στο σχέδιο για τον ΕΝΦΑ. Με το νέο σχέδιο το 90% των αγροτών θα πληρώσει φόρο έως 2,64 ευρώ το στρέμμα.

2. Συμπληρωματικός φόρος. Θα επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας των κτισμάτων και των εντός σχεδίου ή οικισμών οικοπέδων με αφορολόγητο όριο και προοδευτική κλίμακα. Το αφορολόγητο όριο θα είναι αυξημένο στις 300.000 ευρώ, από 200.000 ευρώ που ισχύει σήμερα στον ΦΑΠ. Οι συντελεστές θα ξεκινούν από 0,1% ή 0,2% για ακίνητα συνολικής αξίας πάνω από το αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ και θα φθάνουν το 1% για περιουσίες αξίας άνω των 800.000 ευρώ.

Το νέο σχέδιο προβλέπει ακόμη:

-Αύξηση των εισοδηματικών ορίων από 7.000 ευρώ σε 9.000 ευρώ μέχρι τα οποία παρέχεται μερική ή όλικη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του νέου φόρου ακινήτων στους οικονομικά ασθενέστερους.

 • Ρήτρα εισπραξιμότητας, σύμφωνα με την οποία όσο μεγαλύτερο ποσοστό εισπραξιμότητας επιτυγχάνεται πάνω από τον στόχο, ο οποίος αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 82%, τόσο θα μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

– Φορολογούμενος έχει στην κατοχή του μεζονέτα 200 τ.μ. δεκαετίας με μια πρόσοψη σε περιοχή με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

– Φόρος με αρχικό σχέδιο: 4.028 ευρώ

– Κύριος φόρος με νέο σχέδιο: 3.080 ευρώ

– Συμπληρωματικός φόρος (νέος ΦΑΠ): 3.900 ευρώ

Συνολική επιβάρυνση με το νέο σχέδιο: 6.980 ευρώ

Επιβάρυνση με νέο σχέδιο : 2.952 ευρώ

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Φορολογούμενος διαθέτει διαμέρισμα 100 τ.μ. 15ετίας πρώτου ορόφου με μία πρόσοψη σε περιοχή με τιμή ζώνης 500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

– Φόρος με αρχικό σχέδιο ΕΝΦΑ: 255,53 ευρώ.

– Φόρος με νέο σχέδιο Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων: 222,20 ευρώ

Ελάφρυνση με νέο σχέδιο: 33,33 ευρώ

 

Αναλυτικά με τη νέα πρόταση

 1. Μειώνεται η φορολογία για όλα τα κτίσματα μεσοσταθμικά κατά 16% σε σχέση με το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων που επιβάλλεται σήμερα στη ΔΕΗ.
 2. Τα οικόπεδα φορολογούνται αυτοτελώς με μειωμένους κατά 70% -90% σε σχέση με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Η μείωση της φορολογίας στα οικόπεδα ανέρχεται σε 83% κατά μέσο όρο.
 3. Μειώνεται κατά 20% η φορολογία στα αγροτεμάχια.
 4. Επιβάλλεται πρόσθετος φόρος με κλιμακωτούς συντελεστές 0,2% έως 1% στους φορολογούμενους με ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ, πλην αγροτεμαχίων (το αφορολόγητο όριο που ίσχυε έως σήμερα για τον ΦΑΠ είναι 200.000).
 5. Απαλλάσσονται πλήρως όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίσματα (π.χ. μαντριά, στάνες, πτηνοτροφεία, αποθήκες, κτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, πρόχειρα καταλύμματα, χώροι στέγασης μηχανημάτων, θερμοκήπια, κλπ).
 6. Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για τους οικονομικά ασθενέστερους, τρίτεκνους, πολύτεκνους, ΑΜΕΑ, μακροχρόνια ανέργους από 7000 ευρώ σε 9.000, συν 1000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος.
 7. Καταργούνται οι συντελεστές θέσης ως προς το οδικό δίκτυο, απόστασης από θάλασσα και απομείωσης. Θεσμοθετείται ένας βασικός συντελεστής για όλα τα καλλιεργούμενα (2 ευρώ/στρέμμα) και εισάγεται η διάκριση αρδευομένου/μη αρδευομένου (2,2 ευρώ/στρέμμα).
 8. Απαλλάσσεται από την προσαύξηση το αγροτεμάχιο το οποίο περιλαμβάνει πρώτη κατοικία έως 150 τ.μ.
 9. Μειώνεται σημαντικά η φορολόγηση των βοσκοτόπων και των ακαλλιέργητων αγροτεμαχίων, μισό ευρώ/στρέμμα και μειώνονται τα δασικά σε 10 λεπτά/στρέμμα.
 10. Το 90% των αγροτών θα πληρώσει κάτω από 2,64 ευρώ/στρέμμα.
 11. Προβλέπονται σημαντικές μειώσεις συντελεστών για απαλλοτριωτέα, διατηρητέα, παλαιά κτίσματα, ημιτελή κτίσματα και κτίρια ειδικών χρήσεων.
 12. Με την νέα πρόταση, που τελεί υπό την αίρεση της τρόικας, τα έσοδα που θα πρέπει να βεβαιωθούν ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ και τα έσοδα που θα πρέπει να εισπραχθούν περιορίζονται στα 2,6 δισ. ευρώ από 2,9 δισ. ευρώ που είναι ο εισπρακτικός στόχος, δηλαδή με τη νέα πρόταση λείπουν έσοδα 300 εκατ. ευρώ.

www.imerisia.gr