Ακίνητα : Έρχεται ο Μεγάλος Αδελφός για τα ενοίκια

Την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Μισθωτηρίων Ενοικίασης θα παρέχει από τον Ιανουάριο 2014 τους φορολογουμένους η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών. Η νέα υπηρεσία θα καταργήσει τις ουρές στις Εφορίες για την κατάθεση των  συμφωνητικών μισθώσεως ακινήτων και θα καταστήσει ακόμη πιο αποτελεσματικές τις διασταυρώσεις μεταξύ της δαπάνης ενοικίου που δηλώνουν οι ενοικιαστές και του εισοδήματος από ενοίκια που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες.

Με την ηλεκτρονική εφαρμογή ο ιδιοκτήτης του ακίνητου θα υποβάλει ηλεκτρονικά το μισθωτήριο στην Εφορία και δεν θα χρειάζεται να επισκεφθεί την φορολογική Αρχή. Σημειώνεται πως σήμερα όλα τα ιδιωτικά συμφωνητικά μισθώσεως αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων, εφ όσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των 100 ευρώ μηνιαίως, προσκομίζονται από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή για θεώρηση, μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή τους, στον προϊστάμενο οποιασδήποτε ΔΟΥ. Με τις σημερινές διαδικασίες εάν ένα μισθωτήριο δεν θεωρηθεί από τον προϊστάμενο ΔΟΥ, στερείται κάθε αποδεικτικής δύναμης και δεν λαμβάνεται υπόψη από τα δικαστήρια. Επίσης, στερούνται αποδεικτικής δύναμης και τα αντίγραφα, με τα οποία συμφωνείται μίσθωμα διαφορετικό από το καθοριζόμενο στο έγγραφο. Ωστόσο, με την Ηλεκτρονικής Υποβολής Μισθωτηρίων Ενοικίασης όλα αυτά θα ξεπερασθούν.

Στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Μισθωτηρίων Ενοικίασης θα εισέρχεται μόνον ο εκμισθωτής , ο οποίος θα συμπληρώνει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας τόσο του ίδιου όσο και του ενοικιαστή, καθώς και τον ΑΦΜ τους. Από τη στιγμή που το ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτων υποβληθεί στην ΓΓΠΣ και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου ιο διοκτήτης θα μπορεί να εκτυπώνει το αντίγραφο υποβολής μισθωτηρίου και να το δίνει στον ενοικιαστή.

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Μισθωτηρίων Ενοικίασης θα είναι και μέρος της υποδομής του περιουσιολογίου. Τα στοιχεία των εκμισθωτών θα διασταυρώνονται με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους προκειμένου να διαπιστώνεται το εάν δηλώνουν τα χρήματα από τα ενοίκια που λαμβάνουν. Την ίδια ώρα θα διενεργείται έλεγχος και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ενοικιαστών , προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δαπάνες ενοικίου που δηλώνουν είναι ακριβείς (η δαπάνη ενοικίου μειώνει το συνολικό φόρο κατά 10%).

Πρέπει να τονισθεί ότι μέχρι και σήμερα οι διασταυρώσεις αυτές – βασίζονται στο Ε1 -δεν είναι ασφαλείς, καθώς δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εμφανίζονται να δηλώνουν το σύνολο ή μέρος των εισοδημάτων που έχουν εισπράξει, ενώ πολλοί ενοικιαστές εμφανίζουν στη δήλωση τους και άλλα ποσά εκτός από τη δαπάνη ενοικίου (π.χ. κοινόχρηστα), με αποτέλεσμα οι πρώτοι να στοχοποιούνται ως φοροφυγάδες. Ωστόσο, με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Μισθωτηρίων Ενοικίασης τα στοιχεία του μισθωτηρίου θα είναι ξεκάθαρα και δεν θα χωρούν παρερμηνειών.

www.news.gr