Συνήγορος του Πολίτη – Ενημέρωση προς τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. για οφειλές και παροχές

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2013

Ενημέρωση προς τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ για οφειλές και παροχές

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει παραλάβει τις τελευταίες ημέρες πλήθος αναφορών από πολίτες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ που διαμαρτύρονται για «υπέρμετρες» χρεώσεις τόσο τακτικών εισφορών όσο και τελών καθυστέρησης από τον ΟΑΕΕ, τις οποίες θεωρούν μη ρεαλιστικές και δυσβάστακτες, ιδίως εν μέσω της οξείας οικονομικής κρίσης. Επί πλέον, διαμαρτύρονται για τη στέρηση, εκ του ανωτέρω λόγου, πρόσβασης σε παροχές ασθενείας όσο και για τον αναδρομικό καταλογισμό εισφορών ασθενείας, ενώ δεν υφίσταται αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη δαπανών υγείας για το χρονικό διάστημα που αφορά ο συγκεκριμένος αναδρομικός καταλογισμός. Σωρεύουν επίσης αίτημα διαγραφής οφειλών προς το ταμείο για παρελθούσες ασφαλιστικές περιόδους με αντίστοιχη διαγραφή συντάξιμων περιόδων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, ότι το ύψος των εισφορών ΟΑΕΕ, καθώς και τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που επιβάλλονται σε καθυστερούμενες οφειλές είναι συχνά υπερβολικά. Θεωρεί ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι σε μεγάλο βαθμό μη λειτουργικό γι’ αυτό προτίθεται να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και ταυτόχρονα να υποβάλει προτάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές και τροποποιήσεις διοικητικών πρακτικών.

Η συγκεκριμένη διαμεσολαβητική προσπάθεια του Συνηγόρου του Πολίτη προς τους αρμόδιους φορείς θα αφορά μεταξύ άλλων τόσο το θέμα της παροχής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για όλους τους πολίτες, όσο και τη δυνατότητα παροχής περισσότερων διευκολύνσεων και ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για την εξόφληση καθυστερούμενων οφειλών.

Για τα διάφορα στάδια, καθώς και για τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης διαμεσολαβητικής προσπάθειας της Αρχής, θα μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της Αρχής (www.synigoros.gr).

Σημειωτέον ότι η αναφορά πολιτών για το συγκεκριμένο θέμα στο Συνήγορο του Πολίτη δεν αναστέλλει τις τυχόν εκ του νόμου προβλεπόμενες προθεσμίες για την υποβολή ενστάσεων στα αρμόδια διοικητικά όργανα ή την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ενώπιον των δικαστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο: Τμήμα Επικοινωνίας

Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 2131306610 κιν. 6979448887
Παπαγεωργοπούλου Δημητρία τηλ. 2131306604

www.Taxheaven.gr