Χαράτσι 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για χιλιάδες εργοδότες

Αντιμέτωποι με αναγκαστικές εισπράξεις κινδυνεύουν να βρεθούν εκατοντάδες χιλιάδες εργοδότες, που έως τις 29 Νοεμβρίου πρέπει να πληρώσουν στο ΙΚΑ, μαζί με τις εισφορές του Οκτωβρίου, 20 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απασχολούσαν τον περασμένο Αύγουστο!
 Είναι η συνεισφορά τους στα προγράμματα φιλοξενίας παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις.

Το νέο αυτό «χαράτσι» που καταβάλλεται εφάπαξ αντιστοιχεί στην εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που μετά την κατάργηση της εργοδοτικής εισφορές υπέρ ΟΕΚ εφαρμόστηκε για το σύνολο των εργοδοτών και για όλους τους εργαζόμενους που απασχολούσαν κατά τον μήνα Αύγουστο.

Τα λογιστήρια των επιχειρήσεων έχουν πάρει φωτιά, καθώς πρόκειται για ένα αναπάντεχο, επιπλέον έξοδο, που σωρευτικά δημιουργεί προβλήματα στα ήδη επιβαρυμένα οικονομικά των επιχειρήσεων. 

Ο «Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)» με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, έχει σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων φιλοξενίας παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις.

Η ετήσια εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ, ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ήρθε να αντικαταστήσει μέρος της εργοδοτικής εισφοράς 1,1% που κατέβαλλαν οι εργοδότες υπέρ του ΟΕΕ και ΟΕΚ, η οποία καταργήθηκε μαζί με τους Οργανισμούς. Με την υπ’αριθμ. 23411/2131/30-12-2011 υπουργική απόφαση  ορίστηκε ότι η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ καταβάλλεται από τον εργοδότη ετησίως για κάθε εργαζόμενο και εισπράττεται από το ΙΚΑ. Αφορά όσους εργαζόμενους απασχολήθηκαν και μισθοδοτήθηκαν κατά το μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους (2013).

Μάλιστα το ΙΚΑ σπεύδει να διευκρινίσει με εξαιρετικά επείγον διευκρινιστικό του έγγραφο, πως η είσπραξη της συγκεκριμένης εισφοράς δεν θα ανατρέξει στα δύο προηγούμενα έτη 2011 και 2012.

Ξεκαθαρίζει παράλληλα, πως η εργοδοτική αυτή εισφορά αφορά όσους εργαζόμενους απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μισθοδοτήθηκαν κατά το μήνα Αύγουστο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ημερήσιας ή μηνιαίας απασχόλησής τους.

Αφορά δε, και τους απασχολούμενους στα οικοδομοτεχνικά έργα.

Είναι εντυπωσιακό και συνάμα εξωφρενικό, το γεγονός ότι  οι εργοδότες ενημερώνονται τις τελευταίες ημέρες,  μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος  στον διαδικτυακό τους λογαριασμό μέσω του οποίου υποβάλλουν ΑΠΔ. Και παρ’ όλα αυτά, το έγγραφο του ΙΚΑ ξεκαθαρίζει πως στις περιπτώσεις μη καταβολής της εν λόγω εργοδοτικής εισφοράς από τους υπόχρεους εργοδότες, αυτή θα καταλογίζεται και θα εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη των υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορών, στις περιπτώσεις δε εκπρόθεσμης καταβολής της θα επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη ( ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ).

Στο email που λαμβάνουν οι εργοδότες περιλαμβάνονται:

– To πλήθος των απασχολουμένων για τους οποίους υφίσταται υποχρέωση καταβολής του ποσού των 20 ευρώ.

– Το συνολικό ποσό που οφείλεται.

– Και ότι το ποσό αυτό, για το τρέχον έτος, θα πρέπει να καταβληθεί χωρίς επιβαρύνσεις μέχρι την 29/11/2013.

Μη καταβολή του ποσού ή καταβολή μετά την ανωτέρω προθεσμία θα επιφέρει την εφαρμογή των διατάξεων για τον καταλογισμό και την αναγκαστική είσπραξη με τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

Η είσπραξη της  εργοδοτικής εισφοράς θα γίνει  μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΔΙΑΣ όπως ακριβώς και οι τρέχουσες εισφορές. 

Πηγή:  www.capital.gr