Φραγή στην ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ για οφειλέτες ενεργών επιχειρήσεων με μη ρυθμισμένες οφειλές προς το ΙΚΑ

Φραγή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. για το σύνολο των οφειλετών ενεργών επιχειρήσεων που έχουν μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013                     

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων       
/ Αγ. Κωνσταντίνου 8, 104 31 Αθήνα    
* 210-5215109, 210-5215460, 5215340, 5215343, 5215345, 
fax: 210-5225137, email: graftyp@ika.gr  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υλοποιώντας το πλαίσιο των πρόσφατων αποφάσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προχώρησε σήμερα στη φραγή της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου για το σύνολο των οφειλετών ενεργών επιχειρήσεων που έχουν μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι οφειλέτες αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν την ΑΠΔ του μηνός Οκτωβρίου, με μαγνητικό μέσο στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ανήκουν, αφού πρώτα διακανονίσουν τις οφειλές τους.

Στην περίπτωση αυτή ανήκουν 432 οφειλέτες με συνολική οφειλή 1,3 δις ευρώ.

          
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ