Ξεκινάει πιλοτικά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Την έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των αποστελλόμενων αρχείων των ΕΑΦΔΣΣ, στις ψηφιακές υποδομές της, ανακοίνωσε η ΓΓΠΣ.
 
Η πρώτη φάση του συστήματος περιλαμβάνει την υπηρεσία υποδοχής των δεδομένων των μηχανογραφικά εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων, τα οποία περιέχονται στα e.txt αρχεία που βάσει της ΠΟΛ.1221/2012 δημιουργούν οι ΕΑΦΔΣΣ, και το οποίο αποτυπώνεται για κάθε παραστατικό στο αποδιδόμενο αρχείο s.txt, προς το σύστημα υποδοχής της ΓΓΠΣ.
 
Η λειτουργία της πρώτης φάσης θα ξεκινήσει πιλοτικά από την Τρίτη 5/11/2013.
 
Οι επιτηδευματίες που εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία μηχανογραφικά κάνοντας χρήση ΕΑΦΔΣΣ, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα με χρήση των στοιχείων πιστοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) TAXISNET.
 
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα, μπορούν να δηλώσουν την πρόθεση τους στο email: invoicing@gsis.gr
 
Κατά την πρώτη φάση, το σύστημα θα υποδέχεται τα αποστελλόμενα από το Λογισμικό Υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ αρχεία s.txt, κρυπτογραφημένα με πρωτόκολλο AES 256.
 
Τα υποδεχόμενα αυτά αρχεία, που περιλαμβάνουν αναλυτικά ανά παραστατικό αρχεία e.txt :
 
Αποκρυπτογραφούνται,
 
Ταυτοποιούνται ως προς την γνησιότητα των ΕΑΦΔΣΣ, από το μητρώο δηλωθέντων ΕΑΦΔΣΣ του TaxisNet,
 
Ελέγχονται ως προς την ορθότητα των αποστελλόμενων αρχείων,
 
Αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ και
 
Τέλος επιβεβαιώνεται ο αποστολέας για την ορθή παραλαβή των αρχείων.
 
Η δεύτερη φάση του συστήματος θα περιλαμβάνει εσωτερικές διεργασίες επεξεργασίας, ελέγχων και διασταυρώσεων από τη ΓΓΔΕ.
 
Η λειτουργία της δεύτερης φάσης θα ξεκινήσει πιλοτικά, κατά προσέγγιση σε τρείς εβδομάδες.
 
Στην τρίτη φάση ολοκλήρωσης του συστήματος, θα περιλαμβάνεται η υπηρεσία υποδοχής και επεξεργασίας των αποστελλόμενων δεδομένων των παραστατικών Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών.
 
Επισημαίνεται ότι το παραπάνω σύστημα, ως νέα υπηρεσία, διατίθεται αρχικά για πιλοτική χρήση στους επιτηδευματίες, έτσι ώστε:
 
Να αναβαθμίσουν έγκαιρα τα μηχανογραφικά τους συστήματα,
 
Να ελέγξουν την δυνατότητα αποστολής των s.txt αρχείων προς τη ΓΓΠΣ και
 
Να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των αποστελλόμενων δεδομένων των φορολογικών τους στοιχείων.
 
Με βάση τα παραπάνω θα ενισχυθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία υποδοχής στοιχείων με σημεία αναφοράς προβλημάτων, οπότε:
 
Θα αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα αποστολής στοιχείων, καθώς και ορθότητας του περιεχομένου τους (πχ ορθότητα / υπαρκτότητα / ενεργός ΑΦΜ).
 
Θα προδιαγραφούν έγκαιρα (πριν την εφαρμογή του στις 1/1/14) διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων αυτών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παραγωγική λειτουργία των μηχανισμών που συμμετέχουν στην αποστολή στοιχείων, από την πλευρά των επιτηδευματιών.
 
Θα αυτοματοποιηθεί η αποστολή δεδομένων, τόσο από μηχανισμούς όσο και από λογισμικό διεπαφής ΕΑΦΔΣΣ που αποτελεί μέρος λειτουργιών των ERP.
 
Θα γίνει διαχείριση ειδικών περιπτώσεων, όπως τα χειρόγραφα παραστατικά.
 
Θα διαρθρωθεί ικανή ομάδα υποστήριξης (helpdesk συστήματος υποβολής) μέσα στο ήδη υπάρχον Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων.